ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ V (VGD2023) HỘI CƠ HỌC ĐẤT &
ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

Ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hà Nội