HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ V, GEOTEC HANOI 2023 (GH2023)“ĐỊA KỸ THUẬT VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BỀN VỮNG”,TẠI HÀ NỘI, NGÀY 14-15 THÁNG 12 NĂM 2023.

Hội nghị Geotec Hà Nội 2023 (GH2023) đã được tổ chức thành công rực rỡ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào 2 ngày 14-15 tháng 12 năm 2023. Với sự tham dự của hơn 1200 đại biểu (gần 400 khách quốc tế) đến từ 40 quốc gia, đây là một trong […]

Tin tức & Sự kiện

Tin hội VSSMGE

Hoạt động hội