Hoạt động của Chi hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Miền Nam (VSSMGE-S)

Chi hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình miền Nam (VSSMGE-S) nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập theo quyết định số 90/ĐKT do Chủ tịch Hội CHĐ & ĐKTCTVN (VSSMGE) ký ngày 25/7/2016 và biên bản bầu ban chấp hành Chi hội VSSMGE-S tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/7/2016. Hội viên của ...

Tin tức & Sự kiện

Tin hội VSSMGE

Hoạt động hội