THÔNG BÁO HOÃN ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC VGD2021

Tản mạn về “cọc” xi măng – đất ở Việt Nam

Tên “cọc xi măng - đất” được sử dụng chủ yếu do hình dáng giống như một cây cọc, tuy nhiên tên gọi chính thức của nó là gọi là trụ...
Bản tin định kỳ - VSSMGE Bulletine