Quy chế Hội viên

Ai có thể tham gia Hội VSSMGE

Tất cả những ai công tác trong lĩnh vực cơ học đất, địa kỹ thuật công trình, địa kỹ thuật môi trường và các hoạt động liên quan, hoặc quan tâm đến lĩnh vực này, đều có thể gia nhập Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE).

Để trở thành hội viên VSSMGE

Để trở thành hội viên của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt nam (VSSMGE), xin mời đăng ký tại đây.

Tiền hội phí VSSMGE (300.000 VNĐ/năm/người) xin được chuyển về tài khoản của Hội CHĐ & ĐKTCT VN dưới đây:

 • Tên tài khoản: Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam
 • Số tài khoản: 11900 014347 1
 • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Hai Bà Trưng.
 • Ghi chú khi chuyển tiền: “Họ và tên hội viên + Hội phí năm ..…”.

Ghi chú:

Biểu tượng này quy ước cho Hội viên VSSMGE đã đóng lệ phí. 

Quyền lợi Hội viên

 • Quyền tham gia các Đại hội, cuộc họp BCH mở rộng;
 • Tham gia các lớp học do Hội tổ chức, giảm 50% phí hoặc miễn phí, chỉ cần trình thẻ Hội viên;
 • Được tham gia các đề tài khoa học kỹ thuật, các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội do Hội chủ trì;
 • Hội giúp đỡ các hội viên trẻ liên hệ đào tạo cao học và tiến sĩ trong và ngoài nước;
 • Hội sẽ xây dựng lại trang web, trong đó có cơ sở dữ liệu về các hội viên cá nhân và tập thể, các hội viên có thể truy cập để tìm kiếm thông tin dễ dàng;
 • Xây dựng thư viên thư viện online, chỉ hội viên được truy cập…
 • Nhận thông tin thường xuyên về các sự kiên địa kỹ thuật quốc tế & trong nước, chỉ hội viên được nhận sớm…
 • Mục Experts trả lời online sẽ ưu tiên Hội viên theo số thẻ.

[button color=”orange” size=”large” type=”square” target=”_blank” link=”https://vssmge.org/profile/register/”]Đăng ký Hội viên[/button]