Giới thiệu các tiểu ban

Các tiểu ban của Hội đã bước đầu được hình thành. Anh chị em hội viên quan tâm và muốn tham gia vào hoạt động của các tiểu ban, xin liên hệ trực tiếp với các trưởng TB và Phó trưởng TB theo danh sách dưới đây:

STT Tiểu ban Trưởng Ban và Phó Ban Điện thoại Email
1 Hợp tác quốc tế Phùng Đức Long (TB) 0904 188 117 phung.long@gmail.com
2 Đối nội Trịnh Minh Thụ (TB) 0904.187.880 tmthu@tlu.edu.vn
3 Tổ chức & Phát triển Hội viên Vũ Anh Tuấn (TB)
Đỗ Tuấn Nghĩa (Phó TB)
0989.389.996
0943.312.614
vuanhtuan@mta.edu.vn
dotuannghia@tlu.edu.vn
4 Khoa Học Nguyễn Anh Dũng (TB)
Đinh Quốc Dân (Phó TB)
0903 402 326
0912.468.206
areniscas50@gmail.com
dida.ibst@gmail.com
5 Hội thảo & Đào tạo Lê Thiết Trung (TB)
Ngô Thị Thanh Hương (Phó TB)
0982 251377
0989.207.688
lethiettrung@gmail.com
huongntt@utt.edu.vn
6 Hoạt động doanh nghiệp Đào Triệu Kim Cương (TB) 0903.443.493 cuong@telico.com.vn
7 Tài chính Phạm Như Huy (TB) 0913.315.847 huycdc@gmail.com
8 Thông tin Truyền thông Đỗ Hữu Đạo (TB)
Vũ Anh Tuấn (PhóTB)
0914.000.545
0989.389.996
huudaod1203@gmail.com
vuanhtuan@mta.edu.vn
9 Hợp tác Phát triền Nguyễn Thị Tuyết Trinh (TB)
Phạm Thành Năm (Phó TB)
0912150012
0912.721850
tuyettrinh99@gmail.com
ptnam.hungviet@gmail.com
10 Khen thưởng Nguyễn Đức Mạnh (TB) 0904.679768 ndmanhgeot@gmail.com
11 Ban Thư ký
12 Chi Hội miền Bắc Hoàng Việt Hùng (Phụ trách) 0912.723376 hoangviethung@wru.vn
13 Chi Hội miền Trung Đỗ Hữu Đạo (Chủ tịch) 0914 000545 huudaod1203@gmail.com
14 Chi Hội miền Nam Phạm Văn Long (Chủ tịch)
Trần Thị Thanh (Tổng Thư ký)
0903 827 433
0903.829867
h2pvl@vnn.vn
tranthithanh345@gmail.com
15 Ban kiểm tra Đoàn Thế Tường (TB)
Ngô Thị Thanh Hương (Phó TB)
0904116550
0989.207.688
tuong.vgi@gmail.com
huongntt@utt.edu.vn
 • Trưởng ban: Phùng Đức Long / 0904 188 117
 • Chức năng:
  • Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác song phương, trước mắt là với hội địa kỹ thuật các nước Nhật Bản, Anh, Đài Loan, Hàn quốc, và Đông Nam Á. Hiện nay Hội đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội địa kỹ Nhật Bản (JGS). Trong 2015 đã có Hội thảo KH chung Việt-Nhật, trong 2016 có Bài giảng Rankine được tổ chức tại cả 2 thành phố Hà Nội và TP HCM.
  • Trong năm 2017, Hội nghị ICSMGE sẽ tổ chức vào 17-22/9/2017 tại Seoul, Hàn quốc. Tại Hội nghị này sẽ bầu lại Chủ tịch và các Phó CT của ISSMGE. Hội đặt kế hoạch tham dự nhưng phải tìm được nguồn kinh phí.
 • Trưởng ban: Trịnh Minh Thụ / 0904.187.880
 • Chức năng: Tham gia các hoạt động của Tổng hội Xây dựng, và Hiệp hội KHKT Việt Nam, liên hệ với các cơ quan chức năng, và các hội bạn, v.v.

Hàng năm, tiểu ban Tổ chức và Phát triển Hội viên tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký thành viên, đăng ký cấp thẻ Hội từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Để công tác phát triển hội viên được thực hiện tốt, nhiệm vụ của Tiểu ban bao gồm:

 • Chủ trì phát hành các thông báo của Hội tới các Hội viên thông qua email, điện thoại và các phương tiện khác.
 • Lập danh sách và cập nhật danh sách Hội viên theo thời gian, danh sách phải có đủ email, điện thoại, đơn vị công tác của các hội viên, nếu có thêm thông tin về chuyên môn, học hàm học vị, kinh nghiệm làm việc, … thì cần bổ sung ghi đầy đủ để Hội có thể sử dụng cho các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội sau này.
 • Tiến hành làm thẻ hội viên cho các hội viên chưa có thẻ và cho các hội viên mới. Việc lập danh sách làm thẻ hội viên mới sẽ được tiến hành theo từng đợt (danh sách thẻ hội viên ghi đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, điện thoại, facebook, học hàm học vị, chuyên môn sâu, và ảnh thẻ phải đảm bảo độ sáng, nét để lên thẻ cho đẹp). Công việc này Tiểu ban TC&PTHV phải đôn đốc, kiểm soát cho chặt chẽ và có trách nhiệm.
 • Ra thông báo gửi tới các đơn vị về việc kết nạp hội viên, thu hội phí và làm thẻ hội viên.
 • Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban chấp hành Hội.

Trong trang web mới của Hội, www.vssmge.org, có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online. Mỗi hội viên đã đóng hội phí đầy đủ sẽ có password truy cập vào danh sách hội viên toàn quốc để có thể lấy thông tin (địa chỉ, mail, điên thoại) của các hội viên; truy cập thư viện online và download miễn phí các tài liệu, v.v. Chức năng này sẽ cho phép Hội phát triển hội viên mới mạnh mẽ hơn.

 • Trưởng ban: Nguyễn Anh Dũng / 0903 402 326
 • Phó Trưởng ban: Đinh Quốc Dân / 0912 468 206
 • Chức năng: Hoạt động khoa học, nghiên cứu, tư vấn cho nhà nước, v.v.

Kế hoach hoạt động trong 5 năm tới:

 • Hình thành một số đề tài nghiên cứu ứng dụng cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn như ổn định mái dốc, bờ sông, các giải pháp chứa nước nhỏ cho các vùng khó khan về nước trong mùa khô. Đề tài mang tính cấp Nhà nước hay cấp bộ và tỉnh.
 • Quan hệ với các Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thủy lợi, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Tổng hội Xây dựng Việt Nam để tìm kiếm các đề tài nghiên cứu.
 • Cung cấp danh sách chuyên gia chuyên ngành hẹp cho các cơ quan nêu trên để tham gia trong công tác nghiệm thu các công trình quan trong hay tham gia công tác phản biện xã hội.
 • Liên kết với Tiểu ban Hội thảo & Đào tạo để cung cấp các chuyên để đào tạo dựa trên năng lực của các chuyên gia.
 • Các hoạt động khác.

Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trong năm 2017:

 • Thành lập các tiểu ban chuyên ngành của Địa Kỹ thuật.
 • Lập danh sách các chuyên gia có chuyên môn sâu có khả năng tham gia trong việc tư vấn kỹ thuật, phản biện.
 • Trưởng ban: Lê Thiết Trung / 0982 251377
 • Phó Trưởng ban: Ngô Thị Thanh Hương / 0989.207.688
 • Chức năng:
  • Tổ chức hội nghị KH thường niên của Hội vào ngày 25/3/2017. Địa điểm dự kiến: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Trong hội thảo này, Chủ tịch Phùng Đức Long sẽ phát biểu khai mạc và tôn vinh các nhà KH lão thành trong năm. Bài báo hội thảo: Kêu gọi bài từ tất cả các đơn vị trên cả nước, tuy nhiên giao nhiệm vụ các đơn vị chủ chốt mỗi đơn vị 2 bài: Thủy lợi, Xây dựng, Giao thông, Kiến trúc, Mỏ Địa chất, BK TP Hồ Chí Minh, BK Đà Nẵng, Công nghệ GTVT v.v. Tổng cộng có ít nhất 16 bài.
  • Tổ chức hội nghị quốc tế NAG-2017 vào tuần thứ 2 của tháng 8/2017. Dự kiến địa điểm: có thể là Đại học BK TP HCM. Sớm kêu gọi các bài viết quốc tế và trong nước.

 • Trưởng ban: Đào Triệu Kim Cương / 0903.443.493
 • Chức năng: Kết nối Hội với các doanh nghiệp. Hội sẽ cử các chuyên gia tham gia hoạt động NCKH và hỗ trợ kỹ thuật tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động của Hội với tư cách Hội viên doanh nghiêp (corporate members). Các hoạt động trong 2017 dự kiến sẽ bao gồm:
  • Quảng bá công nghệ mà doanh nghiệp hiện có đến các khách hàng;
  • Cung cấp thông tin công nghệ mới, giải pháp, công cụ v.v mà doanh nghiệp cần. Hình thức có thể là bản tin định kỳ, hội thảo, hội nghị v.v
  • Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn qua các dự án đã và đang thực hiện;
  • Giúp đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của độ ngũ nhân sự cho công ty trong lĩnh vực địa kỹ thuật;
  • Là kênh góp ý để hoàn thiện các chính sách quản lý Nhà Nước, các quy trình, quy phạm trong lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động;
  • Hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực Địa Kỹ Thuật.
 • Trưởng ban: Đào Triệu Kim Cương / 0903.443.493
 • Chức năng: Kết nối Hội với các doanh nghiệp. Hội sẽ cử các chuyên gia tham gia hoạt động NCKH và hỗ trợ kỹ thuật tại các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động của Hội với tư cách Hội viên doanh nghiêp (corporate members). Các hoạt động trong 2017 dự kiến sẽ bao gồm:
  • Quảng bá công nghệ mà doanh nghiệp hiện có đến các khách hàng;
  • Cung cấp thông tin công nghệ mới, giải pháp, công cụ v.v mà doanh nghiệp cần. Hình thức có thể là bản tin định kỳ, hội thảo, hội nghị v.v
  • Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn qua các dự án đã và đang thực hiện;
  • Giúp đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của độ ngũ nhân sự cho công ty trong lĩnh vực địa kỹ thuật;
  • Là kênh góp ý để hoàn thiện các chính sách quản lý Nhà Nước, các quy trình, quy phạm trong lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động;
  • Hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực Địa Kỹ Thuật.
 • Trưởng ban: Đỗ Hữu Đạo  / 0914 000 545
 • Phó Trưởng ban: Vũ Anh Tuấn  / 0989 389 996
 • Chức năng:
  • Trang web mới của Hội, vssmge.org, đã được xây dựng xong. Vì vậy BCH Hội kêu gọi các đơn vị, hội viên viết bài để đăng trên trang web.
  • Trong trang web có phân quyền webmaster cho các Chi hội Bắc Trung Nam để chi các miền tự đưa tin.
  • TB Thông tin Truyền thông, phối hợp với TB Hợp tác phát triển và TB Hoạt động Doanh nghiệp kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo đóng phí trên trang Web của Hội.
  • Trang web mới có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online, thư viện trực tuyến, v.v.
 • Trưởng ban: Nguyễn Thị Tuyết Trinh  / 0912 150 012
 • Phó Trưởng ban: Phạm Thành Năm / 0912 721 850
 • Chức năng:
  • TB hoạt động tại các sự kiện của VSSMGE, đồng thời tạo ra các nhà tài trợ đồng hành với các hoạt động của Hội, ví dụ các hoạt động KHKT, xã hội, quảng cáo trên trang Web, các phần thưởng trong các cuộc thi, v.v.
  • Kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho hai hội thảo chính trong năm, lên kế hoạch về triển lãm gian hàng hay các hoạt động của các nhà tài trợ trênWeb ….
 • Trưởng ban: Nguyễn Đức Mạnh / 0904 679 768
 • Chức năng:
  • Tiến hành tôn vinh 4 nhà khoa học lão thành (Bằng khen của Hội do chủ tịch Phùng Đức Long ký).
  • Tiếp tục hoàn thành việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho GS Hansbo và sẽ tổ chức trao tặng vào dịp phù hợp.
  • Lập các giải thưởng ĐKT như: Luận án tốt nghiệp, Thạc sĩ, hay công trình ĐKT xuất sắc nhất trong năm. Khen thưởng Hội viên và các đơn vị xuất sắc.

Đang cập nhật thông tin.