Ban chấp hành

Ban chấp hành VSSMGE 2023-2027

 1. TS. Phùng Đức Long, Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam — Chủ tịch
 2. GS.TS. Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng ĐH Thuỷ Lợi — Phó Chủ tịch
 3. TS. Nguyễn Anh Dũng, Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam — Phó Chủ tịch
 4. Trần Thị Thanh, Chi hội Cơ học đất và ĐKT CT Miền Nam — Phó Chủ tịch
 5. Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON — Phó Chủ tịch
 6. Hoàng Việt Hùng, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường Đại học Thuỷ lợi — Tổng thư ký
 7. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng (IBST) — Phó TTK
 8. Lê Thiết Trung, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội — Phó TTK
 9. Đỗ Hữu Đạo, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng — Phó TTK
 10. Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội — Phó TTK
 11. Vũ Anh Tuấn, Học viện Kỹ thuật Quân sự — Phó TTK
 12. Đào Triệu Kim Cương, Chủ tịch HĐQT Công ty TELICO — Phó TTK
 13. Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng — Phó TTK
 14. Trần T Thu Hằng, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội — Chánh văn phòng
 15. Bạch Vũ Hoàng Lan, Trưởng BM Cơ học, ĐH Kiến trúc TP HCM — UV thường vụ
 16. Mai Triệu Quang, TGĐ Cty BK-EEC Đà Nẵng — UV thường vụ
 17. Nguyễn T Tuyết Trinh, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội — UV thường vụ
 18. Nguyễn Hải Hà, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội — Ủy viên
 19. Trần Tuấn Anh, Tổng GĐ Cty CP Tư vấn CDC, Bộ Xây dựng — Ủy viên
 20. Huỳnh Thanh Bình, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải — Ủy viên
 21. Nguyễn Thành Chí, Công ty Tư vấn Haskoning DHV — Ủy viên
 22. Đỗ Minh Dũng, Phó TGĐ, Tổng Cty TVTK GTVT, TEDI — Ủy viên
 23. Nguyễn Tiến Dũng, Tập đoàn FECON — Ủy viên
 24. Nguyễn Tuấn Dũng, Phó TGĐ, TEDI South, TPHCM — Ủy viên
 25. Phạm Quốc Dũng, Công ty Bachy-Soletanche Vietnam — Ủy viên
 26. Nguyễn Thành Đạt, Phó CN Khoa Kỹ thuật XD, ĐH GTVT TP HCM — Ủy viên
 27. Nguyễn Phương Đông, Geotech International Vietnam Co., Ltd. — Ủy viên
 28. Đỗ Minh Đức, Trường ĐH khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội — Ủy viên
 29. Nguyễn Văn Đực, Tổng Giám đốc Cty Địa ốc Đất Lành — Ủy viên
 30. Nguyễn Công Giang, Trường ĐH kiến trúc HN — Ủy viên
 31. Phạm Huy Giao, Đại học Dầu khí — Ủy viên
 32. Nguyễn Mạnh Hà, Phó TGĐ, Tổng Cty TVTK GTVT, TEDI — Ủy viên
 33. Lê Quang Hanh, Phó TGĐ, Tập đoàn FECON — Ủy viên
 34. Lê Thu Hạnh, Công ty Maeda Vietnam, Hà Nội — Ủy viên
 35. Nguyễn Ngọc Hoàng, Công ty Naue Việt Nam — Ủy viên
 36. Trần Huy Hùng, Tập đoàn FECON — Ủy viên
 37. Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ GDĐT — Ủy viên
 38. Lê Việt Hưng, Trường Đại học Bách khoa Berlin — Ủy viên
 39. Ngô Thị Thanh Hương, Chủ nhiệm Khoa Công trình, ĐH Công nghệ Giao thông Vân tải Hà Nội — Ủy viên
 40. Nguyễn Trung Kiên, Viện Địa chất – Viện Hàn lâm KHCN Việt nam — Ủy viên
 41. Nguyễn Châu Lân, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội — Ủy viên
 42. Phan Khắc Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phan Vũ — Ủy viên
 43. Ngô Trần Công Luận, GĐ Công ty THHH Nhã Đạt, TPHCM — Ủy viên
 44. Phạm Thành Năm, Giám đốc Cty CP SX ĐT XD Hưng Viêt, Hà Nôi — Ủy viên
 45. Đỗ Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Thuỷ lợi — Ủy viên
 46. Cao Văn Nghĩa, Giám đốc Keller Foundation Vietnam — Ủy viên
 47. Nguyễn Văn Phóng, Phó trưởng Bộ môn Địa chất Công trình-Địa kỹ thuật-Trường Đại học Mỏ Địa chất — Ủy viên
 48. Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT Searefico E&C — Ủy viên
 49. Hồ Đức An, Tập đoàn FECON — Ủy viên
 50. Bùi Trường Sơn, Trường ĐH Bách Khoa-Đại học Quốc gia TP HCM — Ủy viên
 51. Trần Huy Tấn, Giám đốc Viện CN Địa kỹ thuật, IBST — Ủy viên
 52. Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường Đại học Kiến trúc HN — Ủy viên
 53. Nguyễn Văn Thành, Viện Trưởng Viện KHCN GTVT — Ủy viên
 54. Vũ Bá Thao, Viện Thủy Công-Viện KHTL Việt Nam — Ủy viên
 55. Hồ Hoàng Đức Thịnh, Phó GĐ Trung tâm Kết cấu 1, Nagecco, TP HCM — Ủy viên
 56. Phạm Đức Thọ, Phó trưởng Bộ môn Cơ sở Hạ tầng- Trường Đại học Mỏ Địa chất — Ủy viên
 57. Nguyễn Mạnh Trường, Cty CP Tư vấn CDC, Bộ Xây dựng — Ủy viên
 58. Nguyễn Quang Tuấn, Trường Đại học Thuỷ Lợi — Ủy viên
 59. Trần Văn Tuẩn, Trường Đại Học Cần Thơ — Ủy viên
 60. Hoàng Phương Tùng, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng — Ủy viên
 61. Đoàn Thế Tường, Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật (VGI) — Ủy viên
 62. Nguyễn Bảo Việt, Trưởng Bộ môn Cơ học Đất, Viện trưởng viện ĐKT,  Trường ĐH Xây dựng Hà Nội — Ủy viên
 63. Thân Đức Quốc Việt, Phó TGĐ, Cty CP Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn — Ủy viên
 64. Lê Bá Vinh, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường ĐH Bách Khoa Đại học Quốc gia TP HCM — Ủy viên
 65. Tạ Công Thanh Vinh, Tập đoàn FECON South, TPHCM — Ủy viên

Ban thường vụ VSSMGE 2023-2027

 1. Phùng Đức Long, Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam
 2. Trịnh Minh Thụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi
 3. Nguyễn Anh Dũng, Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam
 4. Trần Thị Thanh, Chi hội Cơ học đất và ĐKT CT Miền Nam
 5. Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON
 6. Hoàng Việt Hùng, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường Đại học Thuỷ lợi
 7. Đinh Quốc Dân, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng (IBST)
 8. Lê Thiết Trung, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 9. Đỗ Hữu Đạo, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 10. Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng BM Địa kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
 11. Vũ Anh Tuấn, Học viện Kỹ thuật Quân sự
 12. Đào Triệu Kim Cương, Chủ tịch HĐQT Công ty TELICO
 13. Phạm Như Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
 14. Trần T Thu Hằng, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
 15. Bạch Vũ Hoàng Lan, Trưởng BM Cơ học, ĐH Kiến trúc TP HCM
 16. Mai Triệu Quang, TGĐ Cty BK-EEC Đà Nẵng
 17. Nguyễn T Tuyết Trinh, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Ban Kiểm tra VSSMGE 2023-2027

 1. Nguyễn Anh Dũng, Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam — Trưởng ban
 2. Lê Thiết Trung, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội — Phó trưởng ban
 3. Ngô Thị Thanh Hương, Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vân tải Hà Nội — Ủy viên
 4. Phạm Văn Ngọc, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng — Ủy viên
 5. Nguyễn Ngọc Hoàng, Công ty Naue Việt Nam — Ủy viên