Hoạt động của VSSMGE kết nối với Tổng hội Xây Dựng Việt Nam

Activities connecting to Vietnam Federation of Civil Engineering Associations (VIFCEA)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Tổng hội có tên tiếng Anh là Vietnam Federation of Civil Engineering Associations (VIFCEA). Tổng hội bao gồm các hiệp hội thành viên, các thành viên địa phương và các cơ sở liên quan khác. Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam là một trong những hội thành viên của Tổng hội XDVN.
Một số điểm nhấn hoạt động của Hội CHĐ & ĐKTCT VN kết nối với THXDVN trong thời gian qua được điểm qua dưới đây.
Ngày 30/12/2021 Tổng hội XDVN đã tặng bằng khen cho Hội CHĐ & ĐKTCT VN đã có nhiều đóng góp tích cực cho Tổng hội XD VN trong năm 2021, Hình 1. Cùng ngày Đoàn chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen và phần thưởng cho 5 cá nhân thuộc Tổng hội XDVN, trong đó có TS. Phù Đức Long, đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021 góp phần phát triển Liên hiệp các Hội HK & KT VN, Hình 2.

Hình 1. Bằng khen của Tổng hội XD VN cho Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình VN
Hình 2. Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho TS. Phùng Đức Long

Ngày 23/3/2022 Chủ tịch Hội Phùng Đức Long đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Chủ tich THXDVN Đặng Việt Dũng chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IX (2022-2027) và lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập THXDVN. Sau khi nghe báo cáo của Tiểu ban Văn kiện và Ban Truyền thông, Chủ tịch THXDVN đề nghị các hội chuyên ngành cung cấp Báo cáo công tác 5 năm (2017-2-22) để hoàn thiện công tác chuẩn bị ĐH. Để phục vụ biên soạn cuốn kỷ yếu về quá trình phát triển và thành tích hoạt động của THXD, các hội chuyên ngành chuẩn bị báo cáo quy mô 12-15 trang về lịch sử thành lập với thành tích hoạt động của hội mình trước ngày 15/4/2022. Nhân dịp ĐH lần thứ IX và lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Đoàn chủ tịch THXD dự kiến tổ chức triển lãm trưng bày thành tựu hoạt động của THXD trong lĩnh vực KHKT. Các hội chuyên nghành thống kê và giới thiệu các đề tài KHKT và chuyển giao công nghệ. Ban KH phối hợp với Ban Truyền thông của THXD tham mưu lựa chọn và tôn vinh các cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Ngày 18/4/2022, theo yêu cầu của THXDVN, Hội CHĐ & ĐKTCT VN đã lập danh sách một số đề tài nghiên cứu KH và chuyển giao công nghệ trong thời gian từ 2017 trở lại đây gồm: 1) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phụt vữa thân cọc cho cọc khoan nhồi (FECON), 2) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Jet grouting đường kính lớn BDJ (FECON), 3) Nghiên cứu và vận hành công nghệ thi công hầm bằng máy TBM (FECON), 4) Nghiên cứu áp dụng công nghệ phụt vữa thân cọc tại Việt Nam (Soletanche Bachy), 5) Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hiện tượng nứt đê và giải pháp nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho đê khi kết hợp làm đường giao thông (TS.Phùng Vĩnh An), 6) Móng bè cho nhà cao tầng (KS. Nguyễn Văn Đực).
Ngày 15/4/2022, theo yêu cầu của THXD, Chủ tịch Hội CHĐ & ĐKTCT đã soạn một báo cáo 14 trang viết cho Kỷ yếu 40 năm thành lập THXD với tiêu đề “Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam -Quá trình hình thành và phát triển (1960-2022)”. Báo cáo gồm: Lịch sử thành lập và các kỳ Đại hội; Tích cực tham gia hoạt động của THXDVN và Liên hiệp các Hội KHVN; Phát triển hội viên; Công tác kết nối với các doanh nghiệp; Công tác thông tin truyền thông; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác nghiên cứu khoa học & đào tạo; Tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo ĐKT quốc tế tại Việt Nam; hoạt động quốc tế khác của VSSMGE, v.v.
Liên hiệp các Hội KH & KTVN có công văn về việc đăng ký kế hoạch tư vấn phản biện năm 2023. Ngày 22/5/2022, Hội CHĐ & ĐKTCT VN thông qua THXDVN đã đăng ký đề tài tư vấn, phản biện và giám định XH, với tiêu đề: “Rà soát TCVN 9355-2012 và TCN 262-2000”. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9355-2012 “Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước” và tiêu chuẩn ngành TCN 262-2000 “Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu”, hai trong số các tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu trong công tác thiết kế đường giao thông trên nền đất yếu, là đối tượng của để tài. Nhiều TCVN hiện hành trong lĩnh vực địa kỹ thuật nền móng, đặc biệt là với nền đất yếu, còn nhiều sai sót, có thể gây lãng phí lớn do các qui định không phù hợp về vật liệu xây dựng, về phương pháp tính toán thiết kế, và hệ số an toàn cho phép. Ngoài ra trong các tiêu chuẩn này có nhiều qui định hoặc hướng dẫn không phù hợp với thực tế xử lý nên đất yếu hiện nay. Ngoài ra Hội cũng đăng ký tổ chức Hội thảo “Công tác quan trắc lún trong công nghệ gia cố nền đất yếu bằng phương pháp chất tải trước.”
Ngày 20/5/2022, chủ tịch Hội, Phùng Đức Long đã tham gia Tọa đàm “Vai trò của tạo lập và chia sẻ cơ sở dữ liệu trong chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh” do THXD tổ chức. TS. Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viên KHCN VINASA-VSTI đã trình bày báo cáo hấp dẫn về “Hạ tầng thông tin quy hoạch Đô thị thông minh”. Kiến nghị của các đại biểu tham gia tọa đàm về chính sách và phương pháp chuyển đổi số cho đô thị thông minh đã được thảo luận và ghi nhận

Hình 3. Báo cáo về “Hạ tầng thông tin quy hoạch Đô thị thông minh”

Ngày 24/5/2022, Tổng hội XDVN đã thành lập Ban chỉ đạo hội thảo “Thành tựu khoa học công nghệ xây dựng – 40 năm Tổng hội Xây dựng Việt Nam” (1982-2022) gồm 20 thành viên. Ban chỉ đạo hội thảo đôn đốc các đơn vị lựa chọn và báo cáo từ 3 đến 5 nhiệm vụ tiêu biểu đã thực hiện trong thời gian 1982-2022 của đơn vị mình trên các lĩnh vực: tư vấn phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đề án công trình đã ứng dụng có hiệu quả kinh tế cao, phục vụ tôn vinh thành tựu hoạt động KHCNXD nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập THXDVN; tổ chức hội thảo chuyên đề “Thành tựu khoa học công nghệ xây dựng – 40 năm Tổng hội Xây dựng Việt Nam”; chỉ đạo trưng bày các sản phẩm trong thời gian ĐH lần thứ IX của Tổng hội.

Phùng Đức Long
VSSMGE.

E-mail: [email protected]