Hợp tác quốc tế

  • Trưởng ban: Phùng Đức Long / 0904 188 117
  • Chức năng:
    • Tăng cường hợp tác quốc tế và hợp tác song phương, trước mắt là với hội địa kỹ thuật các nước Nhật Bản, Anh, Đài Loan, Hàn quốc, và Đông Nam Á. Hiện nay Hội đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội địa kỹ Nhật Bản (JGS). Trong 2015 đã có Hội thảo KH chung Việt-Nhật, trong 2016 có Bài giảng Rankine được tổ chức tại cả 2 thành phố Hà Nội và TP HCM.
    • Trong năm 2017, Hội nghị ICSMGE sẽ tổ chức vào 17-22/9/2017 tại Seoul, Hàn quốc. Tại Hội nghị này sẽ bầu lại Chủ tịch và các Phó CT của ISSMGE. Hội đặt kế hoạch tham dự nhưng phải tìm được nguồn kinh phí.