Quy chế Hội viên ISSMGE

Ai có thể tham gia Hội ISSMGE

Một cá nhân có thể trở thành Hội viên của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế (ISSMGE) khi đăng ký thông qua Hội quốc gia, là thành viên của Hội ISSMGE. Năm 1985, Hội CHĐ&ĐKTCT VN trở thành thành viên quốc gia của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình Quốc tế (ISSMGE). Như vậy các hội viên của Hội CHĐ&ĐKTCT VN đều có thể trở thành Hội viên quốc tế ISSMGE.

Để trở thành Hội viên quốc tế ISMGE

Để trở thành Hội viên quốc tế, xin gửi thông tin sau đây bằng tiếng Anh (dạng Excel file), đến Trưởng Tiểu ban Hợp tác quốc tế của Hội, [email protected], kèm theo biên lai chuyển khoản hội phí quốc tế.

Các Hội viên của VSSMGE muốn trở thành hội viên quốc tế cần nộp thêm một khoản hội phí quốc tế khoảng 400.000đ/năm/người, ngoài khoản Hội phí trong nước 300.000đ/năm/người, nghĩa là 700.000đ/người/năm. Tiền hội phí quốc tế này xin được chuyển về tài khoản của Hội CHĐ & ĐKTCT VN dưới đây:

 • Tên tài khoản: Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam
 • Số tài khoản: 11900 014347 1
 • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Hai Bà Trưng.
 • Ghi chú rõ khi chuyển tiền: “Họ và tên hội viên + Hội phí quốc tế năm ..…”.

Quyền lợi Hội viên Quốc tế ISSMGE

Hội viên quốc tế ISMGE được hưởng những lợi ích sau đây:

 • Chỉ hội viên quốc tế mới có thể gửi bài tới các Hội nghị thế giới về Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình (ICSMGE), tổ chức 4 năm một lần, cũng như các Hội nghị, hội thảo khác do ISSMGE tổ chức, tài trợ, hỗ trợ.
 • Các hội viên quốc tế cá nhân có thể xin hỗ trợ tài chính từ Quỹ ISSMGE để có thể tham gia vào các hoạt động quốc tế như hội nghị, hội thảo và các khóa học ngắn hạn, v.v.
 • Hưởng mức giảm phí đăng ký tham dự các Hội nghị, hội thảo quốc tế, khu vực, cũng như các hội nghị chuyên đề.
 • Là thành viên của một cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn các kỹ sư, học giả và các nhà thầu trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình.
 • Có thể tham gia vào các ủy ban kỹ thuật của ISSMGE (TC= technical committee), mà mục đích là để đánh giá trình độ hiện nay của nghiên cứu và thực hành trên thế giới trong từng lĩnh vực khoa học kỹ thuật cụ thể;  thúc đẩy đối thoại giữa các kỹ sư hành nghề địa kỹ thuật và các học giả; đối chứng thông tin và phổ biến các thành tựu. Các thành viên của Uỷ ban kỹ thuật (TC) tham gia vào các cuộc thảo luận và hội nghị chuyên đề; chuẩn bị/xuất bản các báo cáo tổng quan; đánh giá các tài liệu nghiên cứu hiện có trong từng lĩnh vực khoa học kỹ thuật; tổ chức và tham dự các hội nghị chuyên ngành và các tiểu ban.
 • Nhận được một bản sao điện tử báo cáo thường kỳ ISSMGE Bulletin (6 số trong một năm) thông qua Hội quốc gia.
 • Được chỉ định làm chủ tịch tiểu ban, điều hành chương trình thảo luận hay giảng bài chuyên đề (Keynote lecture speakers) tại các hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực.
 • Đóng góp vào các hoạt động quốc tế thông qua các bài giảng viên tại các Hội thảo quốc tế ISSMGE (trước đây gọi là bài giảng Touring).
 • Hỗ trợ các hội nghị kỹ sư trẻ địa kỹ thuật “bằng cách tham gia như là một giảng viên quốc tế và khu vực tại các Hội nghị Địa kỹ thuật kỹ sư trẻ.
 • Tham gia các hội nghị ISSMGE như một đại biểu, hoặc “người chủ trì” (tùy thuộc vào sự hỗ trợ của Hội quốc gia của bạn).