Công tác truyền thông của Hội VSSMGE

Trong hoạt đông của Hội, công tác truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ, máy tính và điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến. Công tác truyền thông trở nên dễ dàng hơn với trang web hay các mạng xã hội. Trang web của Hội đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, có lúc phải thay đổi cả tên miền, nay đã ổn định. Hiện nay website của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam VSSMGE có địa chỉ chính thức là: Địa chỉ: https://vssmge.org/.

Trang chủ chủ của Website của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam

Website của Hội

Mục đích của website: cung cấp cho người đọc đầy đủ các thông tin cập nhật về Hội CHĐ và ĐKTCT Việt Nam và các hoạt động, sự kiện liên quan đến Hội bao gồm:
• Các thông tin liên quan đến VSSMGE như: Lịch sử hình thành và phát triển, Quy chế và điều lệ hoạt động, thông tin về đăng ký hội viên VSSMGE và hội viên quốc tế ISSMGE;
• Các tin tức nổi bật trong nước và quốc tế liên quan như các dự án, công trình ĐKT tiêu biểu, các công trình, hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến ĐKT; các sự kiện như hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo;
• Thông tin về các tiểu ban, các chi hội 3 miền Bắc, Trung, Nam, thông tin về hội viên trong nước và quốc tế (thông tin này sẽ được phân quyền cung cấp);
• Trang web giúp các hội viên tập thể và hội viên doanh nghiệp quảng bá năng lực và thành tựu của đơn vị mình;
• Thông tin nghề nghiệp, cơ hội học bổng, cơ hội hợp tác cho các hội viên cá nhân;
• Thư viện các tài liệu tham khảo, các bài báo khoa học từ các Hội nghị – Hội thảo của Hội và các tài liệu của các nhà khoa học thuộc hội đã công bố, các hình ảnh, các phần mềm, giới thiệu sách;
• Trang web cũng có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online, thư viện trực tuyến nhưng chưa được khai thác.
• Quảng bá thông tin của các doanh nghiệp tài trợ cho Hội, hiện nay Hội đang kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động của VSSMGE và gửi các logo, đường link để Ban quản trị Website cập nhật.
Trong thời gian tới Hội sẽ cử người theo dõi chuyên trách trang web của Hội. BCH Hội kêu gọi các đơn vị, hội viên viết bài để đăng trên trang web.

Phần cập nhật hoạt động của Hội VSSMGE và khu vực Miền Bắc
Phần cập nhật hoạt động của Hội VSSMGE và khu vực Miền Trung
Phần cập nhật hoạt động của Hội VSSMGE và khu vực Miền Trung
Khu vực thư viện tài liệu của Hội
Khu vực quảng bá thông tin các doanh nghiệp tài trợ cho Hội

Mạng xã hội Facebook

Mạng xã hội Facebook là kênh thông tin để cập nhật thông tin kịp thời các hoạt động của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam cho các Hội viên và rộng rãi cho mọi người quan tâm đến Hội được biết. Hiện nay Trang Fanpage của Hội VSSMGE, https://www.facebook.com/Vssmge, có 2.409 người theo dõi.

Trang chủ VSSMGE và thông tin Đại Hội VSSMGE 2016
Cập nhật thông tin và hình ảnh Hội nghị Geotec2019
Cập nhật các cuộc họp Ban chấp hành và các chương trình Hội thảo

 

Đỗ Hữu Đạo, Vũ Anh Tuấn,Trần Huy Hùng, Lê Đình Việt

Tiểu ban Truyền thông Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam