Tiểu ban Thông tin truyền thông

 • Trưởng ban: Đỗ Hữu Đạo/ 0914.000.545
 • Phó Trưởng ban: Vũ Anh Tuấn/ 0989.389.996
 • Phó Trưởng ban: Trần Huy Hùng/0913.315.847
 • Ủy viên: Lê Đình Việt/ 0395.272.514
 • Chức năng:
  • Trang web mới của Hội, vssmge.org, đã được xây dựng xong. Vì vậy BCH Hội kêu gọi các đơn vị, hội viên viết bài để đăng trên trang web.
  • Trong trang web có phân quyền webmaster cho các Chi hội Bắc Trung Nam để chi các miền tự đưa tin.
  • TB Thông tin Truyền thông, phối hợp với TB Hợp tác phát triển và TB Hoạt động Doanh nghiệp kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo đóng phí trên trang Web của Hội.
  • Trang web mới có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online, thư viện trực tuyến, v.v.