Đăng ký

Để trở thành hội viên cá nhân, đề nghị bạn làm đơn theo mẫu đính kèm, rồi gửi cho Chủ tịch Hội [email protected], và c/c cho Tiểu ban “Tổ chức & Phát triển Hội viên”, theo địa chỉ email [email protected]. Mẫu đơn tải ở đây (docx, 32 KB). Các bạn đã từng là hội viên Hội Cơ học đất & Địa kỹ thuật Công trình Việt Nam nhưng bị mất liên lạc với Hội trong một thời gian, nay muốn tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội, xin cập nhật thông tin cá nhân theo mẫu cập nhật thông tin tải ở đây (docx, 31 KB).

Bạn sẽ trở thành Hội viên ngay sau khi Chủ tịch Hội trả lời chấp nhận đơn xin gia nhập Hội của bạn, và hội phí của bạn đã được chuyển vào tài khoản của Hội dưới đây:

Tên tài khoảnHội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam
Số tài khoản11900 014347 1
Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Hai Bà Trưng
Lý do CKHọ và tên hội viên + Hội phí năm…