Bản tin Hội – VSSMGE Bulletin

Kêu gọi viết bài cho Bản tin Hội (VSSMGE Bulletin)

Ban biên tập Bản tin Hội VSSMGE Bulletin kêu gọi các hội viên và những người yêu chuyên nghành ĐKT tham gia bài viết cho Bản tin số 5, phát hành vào 15/6/2023 và các số tiếp theo phát hành vào 15/6 và 15/12 hàng năm.

Bài viết có thể cho các nội dung của Bản tin:

  • GÓC TRONG NƯỚC, về hoạt động của Hội
  • GÓC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, về công tác nghiên cứu và giảng dạy ĐKT tại Việt Nam
  • PROJECTS IN FOCUS, về các công trình ĐKT trong nước
  • GÓC QUỐC TẾ, về hoạt động quốc tế của VSSMGE, ISSMGE và các hội nước bạn
  • HỒI KÝ ĐỊA KỸ THUẬT, về những câu chuyện đáng nhớ trong ngành ĐKT, v.v.

Chúng tôi mong nhận được sự cộng tác và động viên của các hội viên và đồng nghiệp trên toàn quốc. Thể lệ viết bài và các bài mẫu viết cho bản tin trong các số trước, xin xem tại đường link: https://vssmge.org/tin-hoi-vssmge-bulletin/

Thông tin và bài viết cho Bản tin Hội xin được gửi về địa chỉ mail [email protected].

Trân trọng.
Phùng Đức Long,
Trưởng Ban Biên tập Bản tin Hội VSSMGE Bulletin