Tiểu ban Tổ chức và phát triển hội viên

Trong năm 2017, Tiểu ban TC&PTHV sẽ tiếp tục thông báo rộng rãi việc kết nạp hội viên và cấp thẻ hội viên trên khắp cả nước. Một năm sẽ tiến hành phát thẻ hội viên vào 2 đợt: Đợt 19/5 và đợt 20/11. Để công tác phát triển hội viên được thực hiện tốt, nhiệm vụ của Ban phát triển hội viên bao gồm:

  • Tiến hành thu lệ phí Hội viên hàng năm.
  • Tiến hành làm thẻ hội viên cho các hội viên chưa có thẻ và cho các hội viên mới. Việc lập danh sách làm thẻ hội viên mới sẽ được tiến hành theo từng đợt (danh sách thẻ hội viên ghi đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, điện thoại, facebook, học hàm học vị, chuyên môn sâu, và ảnh thẻ phải đảm bảo độ sáng, nét để lên thẻ cho đẹp). Công việc này Tiểu ban TC&PTHV phải đôn đốc, kiểm soát cho chặt chẽ và có trách nhiệm.
  • Ra thông báo một năm 2 lần gửi tới các đơn vị về việc kết nạp hội viên, thu hội phí và làm thẻ hội viên.
  • Lập danh sách và cập nhật danh sách Hội viên theo thời gian, danh sách phải có đủ email, điện thoại, đơn vị công tác của các hội viên, nếu có thêm thông tin về chuyên môn, học hàm học vị, kinh nghiệm làm việc, … thì cần bổ xung ghi đầy đủ để Hội có thể sử dụng cho các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội sau này.
  • Chủ trì phát hành các thông báo của Hội tới Group email các Hội viên, kết nối các Hội viên bằng Facebook.

Trong trang web mới của Hội, www.vssmge.org, có chức năng quản lý hội viên và đăng ký hội viên mới online. Mỗi hội viên đã đóng hội phí đầy đủ sẽ có password truy cập vào danh sách hội viên toàn quốc để có thể lấy thông tin (địa chỉ, mail, điên thoại) của các hội viên; truy cập thư viện online và download miễn phí các tài liệu, v.v. Chức năng này sẽ cho phép Hội phát triển hội viên mới mạnh mẽ hơn.