The Second International Conference on Press-in Engineering (ICPE) 2021, Kochi, Japan

Đây là thông tin về Hội nghị quốc tế về công nghệ Press-in tổ chức tại Kochi-Nhật Bản vào năm 2021. Mời quý đồng nghiệp truy cập link đính kèm để có thêm thông tin chi tiết về Hội nghị.
https://icpe-ipa.org/