Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 26/08, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập 24/08/1982 – 24/08/2022.
Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đại diện Bộ Nội Vụ, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan, ban, ngành. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã gửi lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng đã báo cáo về quá trình hình thành và các thành tựu đã đạt được của Tổng hội sau 40 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, tiền thân của Tổng hội Xây dựng Việt Nam là Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 145/BT ngày 24/08/1982 của Hội đồng Bộ trưởng. Sau 40 phát triển, Tổng hội đã có 12 Hội chuyên ngành; 27 Hội Xây dựng địa phương; 7 Trung tâm, 2 Viện Nghiên cứu; 4 Tạp chí chuyên ngành, một số hội viên tập thể và Chi hội trực thuộc với hơn một vạn hội viên, trong đó 95% có trình độ Đại học và trên Đại học.

Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nơi tập hợp, tạo điều kiện để hội viên đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành Xây dựng. Đặc biệt, Tổng hội là một đầu mối huy động chuyên gia để tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các đề tài, dự án lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành kỹ thuật của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu trở thành một hội nghề nghiệp vững mạnh, một tổ chức quần chúng có sức hút mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ xây dựng, một địa chỉ tin cậy khi tham vấn và phản biện chính sách, một nơi uy tín trong tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch Đặng Việt Dũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng hội Xây dựng Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới.
Một là tiếp tục kiện toàn và thống nhất cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tổng hội và các Hội thành viên trên cơ sở Điều lệ hoạt động của từng đơn vị, khắc phục tình trạng lỏng lẻo trong mô hình tổ chức Tổng Hội hiện nay.
Hai là đổi mới nội dung và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu chuyên gia; chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, các vướng mắc trong thực thi pháp luật, dự án, đề án lớn, quan trọng, đề xuất nhiệm vụ tư vấn phản biện; tập hợp trí thức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.
Ba là chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng, đào tạo và phổ biến kiến thức; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia đấu thầu các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; chủ động đề xuất tổ chức các hội thảo ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề cấp bách thuộc lĩnh vực chuyên môn xây dựng phát sinh trong đời sống xã hội.
Bốn là tăng cường hợp tác quốc tế; đổi mới và nâng cao chất lượng giải thưởng Loa Thành; đẩy mạnh hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề từng bước tham gia các dịch vụ xây dựng.
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã trao bằng khen và quà lưu niệm vinh danh 20 đề tài, ứng dụng khoa học công nghệ do các đơn vị trực thuộc Tổng hội thực hiện và kết nạp 2 thành viên mới gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành và Công ty TNHH J.P Holdings.
Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc sau đó Ban Chấp hành mới của Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được bầu ra gồm 102 ủy viên. VSSMGE có 2 ủy viên trong Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX là Chủ tịch Hội Phùng Đức Long và Tổng thư ký Hoàng Việt Hùng.

Ban chấp hành mới của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam được bầu ra tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo tin trang web của Tổng hội Xây dựng và báo điện tử của Bộ Xây Dựng.