Cuộc họp Hội đồng ISSMGE khu vực Châu Á

ISSMGE Asian Council Meeting Online

Cuộc họp được tổ chức online vào Thứ Hai, ngày 20/6/2022 từ 13:30 đến 15:30 (giờ Đài Loan) do giáo sư GS. K.J. Albert Shou, phó chủ tịch ISSMGE khu vực Châu Á mới đắc cử. Tham dự cuộc họp còn có TS. Marc Ballouz, chủ tịch ISSMGE mới đắc cử, cùng GS. E.C.Shin, phó chủ tịch ISSMGE khu vực Châu Á mới mãn nhiệm. Ngoài ra còn có lãnh đạo các Hội quốc gia thành viên, gồm:

 1. Bangladesh (A.M.M. Safiullah)
 2. China (Jian-Min Zhang)
 3. Hong Kong (Julian Kwan)
 4. Taiwan (T.T. Wang)
 5. India (J.T. Shahu)
 6. Indonesia (Widjojo A. Prakoso)
 7. Iran (Fardin Jafarzadeh)
 8. Iraq (Mahdi O. Karkush)
 9. Japan (Junichi Koseki)
 10. Kazakhstan (Askar Zhusupbekov)
 11. Korea (Moonkyung Chung)
 12. Kyrgyzstan (Kamchibek Ch. Kozhogulov)
 13. Lebanon (Salah Sadek)
 14. Malaysia (Dominic Ong Ek Leong)
 15. Nepal (Netra Prakash Bhandary)
 16. Pakistan (Amjad Agha)
 17. Philippines (Mark Albert H. Zarco)
 18. Southeast Asia (Sutisak Soralump)
 19. Singapore (Muthusamy KARTHIKEYAN)
 20. Sri Lanka (Eng KLS Sahabandu)
 21. Syria (Arch. M. Walid Gazal)
 22. Tajikistan (Zainalabudin Kouliev)
 23. Thailand (Suttisak Soralump)
 24. Uzbekistan (Khasanov Askar Zabievich)
 25. Vietnam (Phùng Đức Long)
Cuộc họp được tổ chức online vào Thứ Hai, ngày 20/6/2022

Ngoài ra còn có sự tham dự của chủ tịch các tiểu ban kỹ thuật châu Á (Asian Technical Committee ATC):

ATC 1 (Hazarika Hemanta)

ATC 3 (Mitsu Okamura)

ATC 6 (Chang-yu Ou, Benson Hsiung)

ATC 7 (Jin Man Kim)

 ATC 10 (Mamoru Mimura)

ATC 14 (Moonkyung Chung)

ATC 18 (Sang-Seom Jeong)

ATC 19 (Yoshinori Iwasaki)

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Chủ tịch mãn nhiệm (E.C. Shin) chuyển giao vị trí cho chủ tịch mới đắc cử (K.J. Albert Shou).
2. Thống nhất nội dung cuộc họp (K.J. Albert Shou).
3. Báo cáo của chủ tịch mãn nhiệm (E.C. Shin)
4. Báo cáo hoạt động của các hội quốc gia thành viên (2-3 phút với 2-3 ppt slides).
5. Báo cáo của các chủ tịch các tiểu ban kỹ thuật châu Á ATC (2 phút với 1-2 ppt slides).
6. Giới thiệu Hội nghị Châu Á lần thứ 17th ARC,tổ chức vào 2023 in Nur-Sultan, Kazakhstan (3-5 phút, GS. Askar).
7. Chương trình hành động của chủ tịch mới đắc cử (K.J. Albert Shou).
8. Các vấn đề khác
Trong báo cáo của chủ tịch mãn nhiệm (E.C. Shin), ông nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Châu Á trong hoạt động của ISSMGE. Đây là khu vực năng động nhất với 3/5 dân số thế giới. Khu vực Châu Á có 26 trên tổng số 90 thành viên quốc gia của ISSMGE (30%), với 3524/20660 hội viên cá nhân (17%).
Hội đồng đã nghe báo cáo của các quốc gia thành viên: Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Nepal, Philippines, and Việt Nam. Các Tiểu ban kỹ thuật Châu Á cũng có những báo cáo đáng chú ý như AsRTC6: Urban Geotechnical Engineering, AsRTC1: Geotechnical Mitigation and Adaptation to Climate Change-induced Geodisasters in Asia-Pacific Regions, v.v.

26 quốc gia thành viên ISSMGE Châu Á

 

Số hội viên quốc tế từng quốc gia Châu Á,
Việt Nam: 70
TS. Marc Ballouz, chủ tịch ISSMGE mới đắc cử tham dự cuộc họp trực tuyến.
Hội nghị Cơ học đất & ĐKT Công trình Châu Á lần thứ 17 (17ARC) tổ chức vào 2023 tại KaZakhtan

 

Phùng Đức Long

Chủ tịch VSSMGE.

E-mail: [email protected]