Địa chỉ liên hệ

Tầng 3, Nhà CIC-CDC,
37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3976 0402 – Fax: (84-4) 3976 3122
Email: contact.vssmge@gmail.com – Website: vssmge.org