Thông báo quan trọng của Hội

Địa kỹ thuật – giải pháp và thực tiễn ứng dụng trong xây dựng công trình

Đơn vị tổ chức 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2. HỘI CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM - VSSMGE Đơn vị hỗ trợ...
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
HỘI VIÊN MỚI