Chủ tịch ISMGE đến thăm Việt Nam

Tháng 2 năm 2013, Giáo sư Tiến sĩ Jean-Louis Briaud, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Thế giới (ISSMGE), đã tới giảng bài cho các Hội dịa kỹ thuật Việt Nam và Thái Lan tại Hà Nội và Băng Cốc như một phần nhiệm vụ quốc tế của vị chủ tịch đương nhiệm. Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức ISSMGE tới thăm Việt Nam. ISSMGE là tổ chức chuyên môn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực địa kỹ thuật đại diện cho lợi ích và hoạt động của các kỹ sư, các học giả và các nhà thầu trên khắp thế giới, những người tham gia các hoạt động trong ngành địa kỹ thuật. Việt Nam tham gia ISSMGE từ năm 1985, và hiện là một trong gần 100 thành viên quốc gia của tổ chức này.
Chuyến giảng bài của GS. Briaud trùng hợp với dịp Tết Nguyên tại Việt Nam. Tháp tùng ông trong chuyến giảng bài tại Hà Nội và Bangkok là một phái đoàn gồm nhiều khoa học nổi tiếng tại khu vực, như GS. Charles Ng (Hong Kong), GS. Dennis T Bergado (Thailand), GS. K Y Yong (Singapore), TS. Ooi Teik Aun (Malaysia), Ông Kenny Yee (Malaysia) v.v.
Tại Hà Nội, GS. Briaud tham gia một cuộc hội thảo hai ngày được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng trong hai ngày 18-19 tháng hai. Sự kiện này được tổ chức bởi Hiệp Hội Cơ học đất và Địa Kỹ thuật công trình Việt Nam, Trường Đại học Xây dựng, và được hỗ trợ bởi ISSMGE, Hiệp hội các Hội Địa kỹ thuật trong khu vực Đông Nam Á (AGSSEA), và Hội Địa kỹ thuật Đông Nam Á (SEAGS). Tại hội thảo GS. Briaud đã có hai bài giảng: 1) Trạng thái của móng bè lớn dưới tải trọng cao: hai trường hợp thưc tế (Behaviuor of large mats under high loads: two case histories), và 2) Thiết kế tường MSE chịu tải trọng va chạm (MSE wall design to resist barrier impact). Ông còn có một bài nói chuyện về cơ chế hoạt động của tổ chức ISSMGE, và kinh nghiệm làm việc của vi chủ tich tổ chức này. Các nhà khoa học của Hội tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam, như GS. Nguyễn Trường Tiến, TS. Phùng Đức Long đã tham gia giảng bài cùng các nhà khoa hoc Đông Nam Á. Hội thảo đã rất thành công với sự tham dự của hơn 100 đại biểu.
Tại Bangkok, các bài giảng của Briaud là một phần của một cuộc hội thảo kéo dài một ngày tại Khách sạn Chaophya Park, vào ngày 21/2/2013. Sự kiện này được tổ chức bởi Học viện Công nghệ Á Châu của Thái Lan và Hội Địa kỹ thuật Thái, và được hỗ trợ bởi ISSMGE, AGSSEA và SEAGS.
GS. Briaud nhận thạc sĩ và tiến sĩ độ trong địa kỹ tại Canada và tham gia giảng dạy Đại học Texas A&M vào năm 1978. Ông được đăng ký kỹ sư chuyên nghiệp và là thành viên của nhiều Hiệp hội chuyên nghiệp bao gồm Hội kỹ sư Xây dựng Mỹ (ASCE), Hội Thử nghiệm Vật liệu Mỹ (ASTM. Ông đã được vinh danh nhiều lần cho công trình tiên phong về xói mòn đất, xói cầu và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực địa kỹ thuật công trình.
Giáo sư Tiến sĩ Jean-Louis Briaud, giảng bài tại Hội thảo Địa kỹ thuật Việt Nam