Họp Đại hội đồng ISSMGE tại hội nghị ICSMGE lần thứ 20 ở Sydney

Council Meeting at 20th ICSMGE in Sydney

Trong nửa đầu năm 2022 các sự kiện quốc tế trong ngành ĐKT đã dần được tổ chức trở lại như thường lệ sau một thời gian dài khủng hoảng do đại dịch Covid-19. Hội nghị thường kỳ (4 năm một lần) lần thứ 20 của Hội quốc tế ISSMGE (20th Internation-al Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) sau nhiều lần trì hoãn, đã được tổ chức thành công từ ngày 01/05/2022 đến 05/05/2022 tại Sydney, Australia. Tại hội nghị thường kỳ, cuộc họp Đại hội đồng (Council Meeting) luôn diễn ra vào cuối ngày đầu tiên Day 1 của hội nghị để giải quyết những vấn đề quan trọng nhất của Hội, trong đó có việc bầu cử chủ tịch mới của Hội cho 4 năm tiếp theo. Do lần này cuộc họp Đại hội đồng được tổ chức dưới hình thức hybrid (trực tuyến & trực tiếp), nên đã thu hút được nhiều nhất, từ trước tới nay, chủ tịch các hội quốc gia thành viên tham dự cuộc họp. Lần đầu tiên một chủ tịch của Hội VSSMGE được tham dự cuộc họp Đại hội đồng này. Trong các kỳ hội nghị thường kỳ trước, VSSMGE thường ủy nhiệm cho các hội viên có mặt tại hội nghị, thay mặt chủ tịch Hội tham gia cuộc họp Đại hội đồng này.

Hình 1. Chủ tịch ISSMGE, GS. Charles Ng, khai mạc cuộc họp Đại HĐ
Hình 2. Tổng TK ISSMGE, GS. Neil Taylor, trình bày báo cáo tại cuộc họp Đại HĐ

Mở đầu cuộc họp, chủ tịch ISSMGE GS. Charles Ng. đọc diễn văn khai mạc. Chủ tịch hoan nghênh các đại biểu tham dự cuộc họp và giải thích rằng Cuộc họp Đại hội đồng lần này sẽ rất khác với thể thức và thủ tục thông thường, và được tổ chức như một sự kiện kết hợp (hybrid event) với các đại biểu trực tiếp, cùng các đại biểu trực tuyến. (Tương tự như việc đại dịch toàn cầu đã khiến Hội nghị ICSMGE lần thứ 20 bị hoãn lại hơn 7 tháng và cũng được tổ chức như một sự kiện kết hợp). Do chỉ một số đại biểu tham dự trực tiếp, thời gian cuộc họp phải thích hợp với các đại biểu ở các múi giờ khác nhau trên khắp thế giới, cuộc họp được quyết định bắt đầu vào 20:30 AEST (Australian Eastern Standard Time), tức là 17h30 giờ Hanoi, ngày 1/5/2022, đã được chọn và dự kiến sẽ kết thúc vào 00:00 AEST. (Tuy nhiên cuộc họp bị chậm 30 phút do năng lực IT yêu kém của BTC). Chương trình bao gồm ba mục yêu cầu bỏ phiếu ẩn danh. Một hệ thống bỏ phiếu trực tuyến (ElectionBuddy.com) đã được chọn và để giảm thiểu rủi ro do kết nối internet kém, việc bỏ phiếu đã mở 48 giờ trước khi Cuộc họp Đại hội đồng bắt đầu. Việc bỏ phiếu kết thúc vào lúc nửa đêm, tức là kết thúc theo lịch trình của cuộc họp này và kết quả được công bố càng sớm càng tốt sau đó.
Tiếp đến là phần điểm danh đại biểu các hội quốc gia thành viên tham dự cuộc họp Đại hội đồng này. Tổng số 75 chủ tịch/tổng thư ký của 90 hội quốc gia thành viên đã tham dự cuộc họp này, trong đó 45 tham dự trực tuyến (virtual attendance). Đây là con số kỷ lục lãnh đạo các Hội quốc gia thành viên tham dự cuộc họp Đại hội đồng.

Hình 3. 45 Hội viên quốc gia tham gia họp trực tuyến
Hình 4. VSSMGE Việt Nam được tuyên dương

Hội viên

Tổng Thư ký ISSMGE GS Neil Taylor đã trình bày báo cáo của mình. Số lượng hội viên quốc tế đã giảm đôi chút, 20.800 so với 21.100 trước đây. Trong khi đó số Hội viên quốc gia thành viên tang lên 1, thành 90. Hội viên quốc gia mới của ISSMGE là Hội CHĐ và ĐKT Mông Cổ. Việt Nam được tuyên dương với số hội viên quốc tế tăng đáng kể từ 50 (vào 2020), lên 70 vào năm 2022, xem Hình 1, trích báo cáo của Tổng Thư ký ISSMGE GS Neil Taylor. 3 Hội quốc gia khác có số hội viên quốc tế tăng là Singapore, Philippines và Indonesia, đều là các hội quốc gia Đông Nam Á.

Bầu phó chủ tịch các châu lục

Các Phó Chủ tịch ISSMGE cho giai đoạn 2022-2026 đã được bầu từ trước Hội nghị vào tháng 4/2022, gồm các ông:
• Châu Phi: Dr. Marawan Shahin (Egypt)
• Châu Á: Prof. Keh-Jian Shou (Chinese Taipei)
• Châu Úc: Mr. Graham Scholey (Australia)
• Châu Âu: Prof. Lyesse Laloui (Switzerland)
• Bắc Mỹ: Mr. Walter Paniagua (Mexico)
• Nam Mỹ: Prof. André Pacheco de Assis (Brazil)

Chạy đua xít xao cho vị trí chủ tịch ISSMGE mới cho giai đoạn 2022-2026

Cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch năm nay chưa từng diễn ra trong lịch sử ISSMGE: bỏ phiếu điện tử. Ban chấp hành ISSMGE đã quyết định sẽ sử dụng hệ thống bầu cử “Elections” (https://electionbuddy.com/) cho các hạng mục bỏ phiếu quan trọng này. GS Charles Ng, chủ tịch đương nhiệm ISSMGE nhắc lại rằng các phiếu bầu cần được đệ trình bằng hệ thống điện tử đã được chuyển đến tất cả các đại biểu được bỏ phiếu (chủ tịch của các hội quốc gia) 48 giờ trước Cuộc họp Đại hội đồng. Có năm ứng cử viên cho chức Chủ tịch và mỗi người sẽ được trao cơ hội 5 phút giới thiệu chương trình tranh cử của mình. Các ứng cử viên là:
• Marc Ballouz (USA)
• Mounir Bouassida (Tunisia)
• Malek Bouazza (Australia)
• Michael Davies (UK)
• Askar Zhussupbekov (Kazakhstan)
Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến đóng cửa lúc nửa đêm ngày 1/5/2022, và các kết quả sau được công bố:

Phiếu bầu vòng đầu tiên:

• Marc Ballouz 19 phiếu bầu
• Mounir Bouassida 7 phiếu bầu
• Malek Bouazza 12 phiếu bầu
• Michael Davies 21 phiếu bầu
• Askar Zhussupbekov 21 phiếu bầu
Mounir Bouassida, người nhận được ít phiếu bầu nhất đã bị loại và các lá phiếu của ông được phân bổ lại bằng cách sử dụng hệ thống phiếu bầu có thể chuyển nhượng duy nhất.

Phiếu bầu vòng thứ hai:

• Marc Ballouz 22
• Malek Bouazza 13
• Michael Davies 21
• Askar Zhussupbekov 24
Malek Bouazza, người nhận được ít phiếu bầu nhất bị loại và các lá phiếu của ông được phân bổ lại.

Phiếu bầu vòng thứ ba:

• Marc Ballouz 27
• Michael Davies 27
• Askar Zhussupbekov 25
Askar Zhussupbekov, người nhận được ít phiếu bầu nhất đã bị loại và các lá phiếu của ông được phân bổ lại.

Phiếu bầu vòng thứ tư:

Marc Ballouz 40 phiếu bầu
• Michael Davies 39 phiếu bầu
Kết quả bẩu rất xít xao và cuối cùng ông Marc Ballouz, sau khi nhận được đa số phiếu bầu, đã được bầu làm Chủ tịch ISSMGE trong giai đoạn 2022-2026.

Hình 5. Dr. Marc Ballouz được bầu là Chủ tịch mới của ISSMGE (2022-2026)
Đăng cai Hội nghị ICSMGE lần thứ XXI năm 2026

Một cuộc bỏ phiếu đáng chú ý khác là địa điểm tổ chức Hội nghị ICSMGE lần thứ 21. Hai đề xuất đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế tiếp theo đã nhận được từ các Hội địa kỹ thuật Áo (thành phố Vienna) và Hoa Kỳ (thành phố Washington D.C.). Đại diện từ của 2 hội này đã được mời để trình bày ngắn trước Đại hội đồng về hồ sơ dự thầu chi tiết của họ. Kết quả của cuộc bỏ phiếu trực tuyến ẩn danh như sau:
Áo 60 phiếu bầu
• USA 20 phiếu bầu
Hội nghị thường kỳ ICSMGE lần thứ 21, do đó sẽ được tổ chức tại Vienna, Áo vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2026.

Hình 6. Hội nghị thường kỳ ICSMGE lần thứ 21, sẽ được tổ chức tại Vienna, Áo vào tháng 6 hoặc 7/2026.

Tóm tắt các hoạt động và thành tích ISSMGE (2017-2022)

GS Charles Ng, chủ tịch đương nhiệm ISSMGE tóm tắt báo cáo của mình, trong đó giới thiệu các thành tựu trong nhiệm kỳ chủ tich của mình (2017-2022). Chủ đề chính của giai đoạn này là cải thiện cam kết của ISSMGE đối với giáo dục, đổi mới và đa dạng.
Đại học ảo ISSMGE trực tuyến đã được tạo ra với sự kết hợp của các hội thảo trên web hiện có và mới, vào một số khóa học giảng dạy ở cấp độ sau đại học (Post-graduate). Các hội thảo trên web hiện tại và mới đã được sử dụng để tạo ra 13 khóa học cấp độ Thạc sĩ (Master’s level courses). Thư viện trực tuyến hỗ trợ Đại học ảo với hơn 16.000 tài liệu kỹ thuật. Một nền tảng đánh giá tài liệu hội nghị (conference paper review platform) đã được tạo ra giúp các nhà tổ chức hội nghị và là một phương tiện để dễ dàng chuyển các bài báo tới thư viện trực tuyến ISSMGE. Hoạt động gia tăng trong dữ liệu lớn và máy học (machine learning) đã dẫn đến việc thành lập các Tiểu ban kỹ thuật (TC=Technical Committee) mới. Sự tương tác với các Hội quốc gia thành viên đã tăng lên và nhóm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đã tổ chức các phiên họp đặc biệt tại Hội nghị Khu vực năm 2019 nhằm thu hẹp khoảng cách giữa học giả và các nkỹ sư thực hành. Việc tạo ra các bài giảng Bright-Spark đã thúc đẩy các thành viên trẻ tuổi hơn để cung cấp các bài phát biểu chính trong các phiên họp toàn thể trong các hội nghị và hội nghị chuyên đề. GeoWorld là một mạng chuyên nghiệp kết nối các kỹ sư địa kỹ thuật và cũng được sử dụng để quảng bá nội dung ISSMGE.
38 Tiểu ban kỹ thuật TC cung cấp các diễn đàn cho kiến thức về ĐKT. Các TC này đã phát triển và phổ biến kiến thức và thực hành địa kỹ thuật, thiết lập các hướng dẫn và kiến nghị kỹ thuật, hỗ trợ các chương trình kỹ thuật của các hội nghị quốc tế và khu vực do ISSMGE tổ chức và tương tác với các ngành và các nhóm chồng chéo, làm việc trong các lĩnh vực ĐKT khác nhau. Hoạt động của các TC được đánh giá ít nhất hai năm một lần và hành động được thực hiện nếu cần kích hoạt lại. Các TC mới được tạo ra để đáp ứng với những phát triển trong lĩnh vực ĐKT công trình.
Báo cáo của chủ tịch cũng đề cập tới tình hình tài chính, ngân quĩ của Hội, cũng như các hoạt đông khác: Nhóm chủ tịch thành viên trẻ YMPG (Young Members’ Presidential Group), Tiểu ban hình ảnh chuyên nghiệp, Tiểu ban giải thưởng, Tạp chí Quốc tế về Geo-Engineering Case Histories, Quỹ ISSMGE, Dự án hộp thời gian (Time Capsule Project), Bản tin ISSMGE Bulletin, v.v.
Vận đông của Hội Cơ học Đất, Địa kỹ thuật và Nền móng Công trình Ukraine (USMGFE) nhằm khai trừ Hội Cơ học Đất, Địa kỹ thuật và Nền móng Công trình Nga (RSSMGFE) ra khỏi ISSMGE đã được thảo luận sôi nổi. Nhưng cuối cùng đa số các hội quốc gia thành viên đã lựa chọn loại bỏ các vận đông nhằm khai trừ hoặc tạm đình chỉ tư cách hội viên của RSSMGFE, xem thêm trong bài Hồi ký ĐKT tại đây.
Cuộc họp Đại hội đồng ISSMGE kết thúc vào 20:30 AEST ngày 2/5/2022.

Phùng Đức Long

Chủ tịch Hội CHĐ & ĐKTCT Việt Nam.

E-mail: [email protected]