Hội thảo quốc tế: 40 năm hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong xây dựng: Thành tựu và cơ hội

Nhân dịp 40 năm (1973-2013) thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA), Hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE) và Trường Đại học Xây dựng (NUCE) tổ chức Hội thảo ‘40 NĂM HỢP TÁC VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRONG XÂY DỰNG: THÀNH TỰU VÀ CƠ HỘI’ trong 2 ngày 8 & 9/11/2013 tại Hà Nội. Hội thảo được sự bảo trợ của: Bộ Xây Dựng Việt Nam.