Hội nghị quốc tế Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững – GEOTEC HANOI
đã được tổ chức thành công qua các năm 2011, 2013 và 2016. Hội nghị đã trở
thành một thương hiệu uy tín ở Việt Nam cũng như trên thế giới về chất lượng
chuyên môn và quy mô tổ chức. Số lượng bài báo cáo và khách tham dự không
ngừng tăng qua ba kỳ hội nghị. GEOTEC HANOI 2016 đã thu hút 135 bài viết và
hơn 600 đại biểu tham dự đến từ 31 quốc gia trên toàn thế giới. Hội nghị đã vinh
dự đón nhận các bài giảng chuyên sâu trong lĩnh vực Địa kỹ thuật của các chuyên
gia hàng đầu trên thế giới: GS. Sven Hansbo (Thụy Điển), GS. Kenji Ishihara và
TS. Hiroshi Yoshida (Nhật Bản), GS. Harry G. Poulos (Úc), GS. Pieter A. Vermeer
(Hà Lan) và GS. Alain Guilloux (Pháp) năm 2011; GS. Rolf Katzenbach (Đức), GS.
Alain Guilloux (Pháp), GS. Fumio Tatsuoka (Nhật), GS. Kenichi Soga (Anh), GS.
Helmut Schweiger (Úc) và bài giảng danh dự của GS. Sven Hansbo (Thụy Điển)
năm 2013; GS. Bengt H. Fellenius (Canada), GS. Buddhima Indraratna (Australia),
GS. Chang-Yu Ou (Taiwan), Dr. Jamie Standing (United Kingdom) và GS. Kazuya
Yasuhara (Japan) năm 2016.

Nối tiếp thành công của ba kỳ hội nghị trước, hội nghị lần thứ 4 GEOTEC HANOI
2019 sẽ được tổ chức bởi Công ty Cổ phần FECON, Hội cơ học đất và địa kỹ
thuật công trình Việt Nam (VSSMGE), Trường Đại học Thủy Lợi (TLU) và Công ty
Kokusai Kogyo (KKC) vào ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị
Quốc Gia, Hà Nội. Hội nghị lần này vinh dự nhận được sự bảo trợ của các đơn vị
uy tín hàng đầu trên thế giới là Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình thế giới
(ISSMGE) và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

GEOTEC HANOI 2019, ngoài bốn chủ đề đã trở thành “truyền thống” như Móng
sâu, Hầm và công trình ngầm, Gia cố nền đất, Mô hình số và Quan trắc địa kỹ
thuật, sẽ mở rộng đến hai chủ đề mới trong phát triển bền vững đang được rất
quan tâm hiện nay là Trượt lở và Xói mòn, và Kỹ thuật nền móng bờ biển.

Ban tổ chức Hội nghị GEOTEC HANOI 2019 xin trân trọng kính mời các kỹ sư,
nhà nghiên cứu, giảng viên và các chuyên gia gửi bài viết tham dự hội nghị theo
chủ đề các tiểu ban. Thông tin chi tiết xin xem ở đường link: https://geotechn.vn/