Hội nghị Geotec Hà Nội 2019 (GH2019) được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019. Với sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia thì đây là một trong những hội nghị khoa học kỹ thuật lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Có 187 bài báo được đăng tại kỷ yếu của Hội nghị, trong đó có 168 báo cáo được trình bày tại các phiên tiểu ban. Kể từ năm 2011 chuỗi các hội nghị Geotec Hà Nội đều được công ty FECON và Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình thế giới (ISSMGE) và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Hội nghị lần này có thêm 2 nhà đồng tổ chức là Đại học Thủy Lợi (TLU) và công ty TNHH Kokusai Kogyo (KKC). Geotec Hà Nội 2019 là hội nghị lần thứ 4, tiếp nối thành công của ba kỳ hội nghị trước là GH2011, GH2013 và GH2016. Sáu tiểu ban khoa học của Hội nghị là:
1) Kết cấu móng sâu,
2) Hầm và công trình ngầm,
3) Gia cố nền đất yếu,
4) Trượt lở và xói mòn,
5) Mô hình số và quan trắc địa kỹ thuật,
6) Kỹ thuật nền móng bờ biển.
Hội nghị lần này đã vinh dự được đón nhận các bài giảng chuyên đề từ các chuyên gia hàng đầu thế giới như GS. Harry Poulos (Australia), GS. Adam Bezuijen (Bỉ), GS. Delwyn Fredlund (Canada), GS. Lidija Zdravkovic (Anh), GS. Masaki Kitazume (Nhật Bản), và GS. Mark Randolph (Australia). Hội nghị cũng vinh dự được đón nhận các bài giảng chuyên sâu của GS. Charles Ng (Chủ tịch ISSMGE), GS. Eun Chul Shin (Phó chủ tịch Châu Á của ISSMGE), GS. Norikazu Shimizu (Nhật Bản), và TS. Kenji Mori (Nhật Bản).
Bài giảng Sven Hansbo đã được đưa vào chương trình Hội nghị kể từ GH2016 để vinh danh cố giáo sư Sven Hansbo, một tượng đài trong lĩnh vực địa kỹ thuật, người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển địa kỹ thuật tại Việt Nam và đóng góp vào sự thành công của chuỗi hội nghị Geotec Hà Nội. Tại GH2016 GS. Bengt Fellenius đã trình bày bài giảng Sven Hansbo đầu tiên. Tại GH2019 lần này, chúng ta vinh dự chào đón GS. Harry Poulos đến và trình bày bài giảng Sven Hansbo lần thứ hai.
Các bài giảng chuyên đề và chuyên sâu trong hội nghị lần này bao gồm:
• Sven Hansbo lecture: Deep foundation design – Issues, procedures and inadequacies, Prof. Harry Poulos (Australia);
• Keynote lecture: Soil-water-tunnel interaction at the front face of a TBM, Prof. Adam Bezuijen (Belgium);
• Keynote lecture: Recent development of quality control and assurance of deep mixing method, Prof. Masaki Kitazume (Japan);
• Keynote lecture: Developments in landslide analysis, D.G. Fredlund, Prof. Delwyn Fredlund (Canada);
• Keynote lecture: Application of advanced numerical analysis in geotechnical engineering design, Prof. Lidija Zdravkovic (UK);
• Keynote lecture: Considerations in the design of piles in soft rock, Prof. Mark Randolph (Australia);
• Special Invited lecture: Advancing engineering designs through geotechnical centrifuge modelling, Prof. Charles Ng (Hong Kong), ISSMGE President
• Special Invited lecture: Application geosynthetics in the construction of sea dike and shore protection, Prof. Eun Chul Shin (Korea), ISSMGE Vice-President for Asia;

Kỷ yếu hội nghị

Kỷ yếu hội nghị được xuất bản điện tử bởi Nhà xuất bản Springer trong tạp chí “Lecture Notes in Civil Engineering” được trích dẫn bởi Scopus:
• ISSN 2366-2557 ISSN 2366-2565 (electronic)
• ISBN 978-981-15-2183-6 ISBN 978-981-15-2184-3 (eBook)
• https://doi.org/10.1007/978-981-15-2184-3

 

 

Ngoài ra, một quyển báo cáo tóm tắt được xuất bản bởi Nhà xuất bản Xây dựng Việt Nam. Kỷ yếu của hội nghị có để download từ website của Hội nghị http://www.geotechn.vn/.

 

 

 

 

PICTURE TO REMEMBER

 

Dr. Phung Duc Long, VSSMGE President, co-chairman of the conference, made the welcome speech
Mr. Pham Viet Khoa, FECON President and chairman of the conference, made the opening speech
Special Invited lecture: Prof. Charles Ng, ISSMGE President
ISSMGE President handed gifts to VSSMGE key persons
Picture at Closing ceremony

GH2019 AUDIENCE

CONFERENCE VENUE, NATIONAL CONVENTIONAL CENTER

BANQUET GEOTEC HANOI 2019

POST-CONFERENCE TOUR TO WONDERLAND IN TRANG AN – BAI DINH, 100 KM SOUTH OF HANOI

Phùng Đức Long,
Chủ tịch Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam.

E-mail: [email protected]