Nhật ký ĐKT quốc tế

International Geotechnical Diary

Sự kiện nổi bật mới diễn ra

Dưới động lực chuyển đổi hóa năng lượng sạch, mức đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo trong các nước trên thế giới không ngừng gia tăng, đặc biệt là năng lượng gió. Theo xu hướng này, một số lượng lớn các dự án điện gió ngoài khơi (offshore) trên khắp thế giới được triển khai trong một vài năm gần đây. Kéo theo đó là nhu cầu về công nghệ cũng như nhân lực trong các công ty tập đoàn trong lĩnh vực chế tạo máy, xây dựng, năng lượng… Điều này được thể hiện trên sự quan tâm đông đảo của giới chuyên môn trong hội thảo “Khảo sát hiện trường và ĐKT ngoài khơi” (OSIG – Offshore Site Investigation and Geotechnics) lần thứ 9 với chủ đề “Công nghệ ĐKT sáng tạo cho chuyển đổi năng lượng” diễn ra từ 12 – 14 tháng 9 tại Học Viện Hoàng Gia London (Imperial College London). Hội thảo đã tập hợp hơn 250 bài báo cáo cùng 10 Keynote lectures được các chuyên gia hàng đầu trình bầy. Đặc biệt, bài giảng Bramlette McClelland của GS Richard Jardine với chủ đề “Sức chịu tải phụ thuộc vào thời gian của móng nông và cọc đóng“ (Time-dependent Vertical Bearing Behaviour of Shallow Foundations and Driven Piles) đã thu hút được sự quan tâm lớn của giới chuyên môn.

Lịch các sự kiện hội nghị, hội thảo sắp tới

Như thường lệ, các hội thảo khoa học nghành ĐKT diễn ra trong thời gian sắp tới được đưa tin và cập nhật đều đặn trên trang Web của hội ISSMGE. Trong danh sách dưới đây là một số hội thảo tiêu biểu được trọn lọc từ quí III – 2023 đến hết 2024, trích dẫn từ trang web của ISSMGE: www.issmge.org.

Thời gianSự kiệnNơi diễn ra
20.11 – 22.11.20232nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies (CREST 2023) (Hội nghị quốc tế lân thứ hai về tài nguyên xây dựng và công nghệ cho môi trường bền vững)Fukuoka – Nhật Bản www.ic-crest.com
22.11. – 24.11.2023The 9th geotechnical symposium (Hội thảo về ĐKT lần thứ 9)Istanbul – Thổ Nhĩ Kì https://9geoteknik.org
30.11. – 04.12.2023International Symposium on Innovation in Geotechnical Engineering Towards Sustainability (Hội thảo quốc tế về đổi mới kỹ thuật địa kỹ thuật hướng tới sự bền vững)Hongkong https://iges2023.github.io
14.12. – 15.12.2023Geotec Hanoi 2023 (Hội thảo quốc tế ĐKT Hà Nội 2023)Hà Nội, Việt Nam https://geotechn.vn
27.12. – 28.12.202316th International Conference on Structural and Geotechnical Engineering (16th ICSGE) (Hội thảo quốc tế lần thứ 16 về Kết cấu và ĐKT)Cairo – Ai Cập https://eng.asu.edu.eg/icsge/overview
01.02. – 02.02.2024The 14th Austrian Geotechnical Conference – Vienna Terzaghi Lecture (Hội nghị ĐKT Áo lần thứ 14 – Bài giảng Terzaghi)Wien – Áo https://oegt.voebu.at
25.02. – 28.02.2024Geo-Congress 2024 (Hội nghị chuyên đề về ĐKT)Cancouver – Canada https://www.geocongress.org
04.04. – 05.04.2024The International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS) (Chuỗi Hội thảo quốc tế về Địa kỹ thuật, Xây dựng dân dụng và Kết cấu (CIGOS))TP HCM – Việt Nam https://cigos2024.sciencesconf.org
25.04. – 27.04.2024International Conference on Geotechnical Engineering (ICGE’24) (Hội thảo quốc tế về địa kỹ thuật (ICGE’24))Hammamet – Tunisia http://www.icge24.com
07.05. – 10.05.2024International Foundation Congress and Equipment Expo (Hội nghị tổ chức quốc tế và triển lãm thiết bị)Dallas – Mĩ http://ifcee2024.com
07.05. – 10.05.2024The 8th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (8ICEGE) (Hội nghị quốc tế lần thứ 8 về động đất trong ĐKT (8ICEGE))Osaka – Nhật Bản https://confit.atlas.jp/guide/event/icege8/top?lang=en
26.05. – 29.05.2024GeoShanghai 2024 (Hội nghị về ĐKT Shanghai 2024)Bucharest – Rumani http://www.17decge.ro
14.06. – 17.06.2024The 11th International Symposium of Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground (IS-Macau 2024) (Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 11 về ĐKT của công trình ngầm trên nền đất yếu (IS-Macau 2024))Macau – Trung Quốc https://is-macau2024.skliotsc.um.edu.mo
18.06. – 21.06.2024International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization (Hội nghị quốc tế về đặc tính địa kỹ thuật và địa vật lý)Barcelona – Tây Ban Nha https://isc7.cimne.com
25.06. – 29.06.202428th European Young Geotechnical Engineering Conference 2024 (Hội nghị ĐKT Trẻ Châu Âu lần thứ 28)North Macedonia https://eygec2024.net
07.07. – 12.07.202414th Internatonal Symposium on Landslides 2024 (Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về trượt lở đất)Chambery – Pháp https://www.isl2024.com
19.09. – 23.09.202218th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Hội nghị Châu Âu lần thứ 18 về cơ học đất và ĐKT)Lisabon – Bồ Đào Nha https://www.ecsmge-2024.com
15.09. – 18.09.202477th Canadian Geotechnical Conference and the 16th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference (Hội nghị ĐKT Canada lần thứ 77 và Hội nghị Nước ngầm chung CGS/IAH-CNC lần thứ 16.)Montreal – Canada https://www.geomontreal2024.ca
18.09. – 20.09.2024Nordic Geotechnical Meeting – NGM 2024 (Hội nghị ĐKT Bắc Âu)Göteborg – Thụy Điển http://www.ngm2024.se
23.09. – 28.09.2024IS-Grenoble 2024: International Symposium on Geomechanics from Micro to Macro (Hội thảo quốc tế về cơ học đất từ vi mô đến vĩ mô)Grenoble – Pháp https://is-grenoble2024.sciencesconf.org/
02.10. – 04.10.2024The 5th European Conference on Physical Modelling in Geotechnics (ECPMG 2024) (Hội nghị Châu Âu lần thứ 5 về Mô hình Vật lý trong Địa kỹ thuật (ECPMG 2024))Delf – Hà Lan  
06.10. – 09.10.202418th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotecnical Engineering (Hội nghị về ĐKT khu cực Châu Phi lần thứ 18)Algiers – Algeria https://algeos-dz.com/18ARC.html
07.10. – 10.10.202449th Annual Conference on Deep Foundations (Hội nghị thường niên về móng sâu lần thứ 49)Aurora – Mĩ http://www.dfi.org/annual2024
11.11. – 14.11.202410th Asian Young Geotechnical Engineering Conference (Hội nghị ĐKT trẻ châu Á lần thứ 10)Jarkarta – Indonesia http://10aygec-pit28.hatti.or.id
12.11. – 17.11.2024XVII Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Hội nghị Panamerican lần thứ XVII về Cơ học đất và ĐKT)La Serena – Chile https://panamgeochile2024.cl
10.11. – 22.11.20245th International Conference on Transportation Geotechnics (Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về ĐKT giao thông vận tải)Sydney – Australia http://www.ictg2024.com.au
28.11. – 29.11.2024The 2nd Geomandu: Geotechnics for Sustainable Infrastructures (Hội nghị ĐKT cho hạ tầng cơ sở bền vững)Kathmandu – Nepal https://geomandu.ngeotechs.org
09.06. – 13.06.2025The 5th International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics (ISFOG) (Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 5 về biên giới trong ĐKT ngoài khơi (ISFOG))Nantes – Pháp https://isfog2025.univ-gustave-eiffel.fr
Hoạt động các tiểu ban kỹ thuật (TC) của ISSMGE

(https://www.issmge.org/committees/technical-committees)
Trong năm 2023, số lượng hội viên quốc tế của VSSMGE tham gia ISSMGE tăng lên 79 người, nghĩa là tăng khoảng 9 người so năm 2022, và tăng hơn 2.6 lần so với khi VSSMGE gia nhập ISSMGE vào năm 1985 (30 người). Trong năm 2023, VSSMGE có 20 hội viên tham gia vào 19 Tiểu ban kỹ thuật (Technical Committee) của ISSMGE, xem danh sách dưới đây.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TC CỦA VSSMGE, NĂM 2023

TCTiểu ban (TC)Thành viên
TC101Laboratory Stress Strain Strength Testing of GeomaterialsLê Việt Hưng
TC102Ground Property Characterization from In-Situ TestsNguyễn Tiến Dũng
TC103Numerical methodsPhùng Đức Long, Đỗ Tuấn Nghĩa, Đặng Hồng Lam, Lê Việt Hưng
TC104Physical Modelling in GeotechnicsVũ Anh Tuấn, Đặng Hồng Lam, Trần Văn Tuẩn
TC105Geo-Mechanics from Micro to MacroĐặng Hồng Lam
TC106Unsarturated SoilsHoàng Việt Hùng, Nguyễn Minh Hải
TC203Earthquake Geotechnical Engineering and Associated ProblemsTrần Thu Hằng
TC204Underground Construction in Soft GroundPhùng Đức Long, Đỗ Tuấn Nghĩa, Trần Huy Hùng, Trần Thu Hằng
TC208Slope Stability in Engineering PracticeNguyễn Đức Mạnh, Đỗ Tuấn Nghĩa
TC209Offshore geotechnicsLê Việt Hưng, Đoàn Đình Hồng, Nguyễn Việt Hưng
TC211Ground improvementTrần Huy Hùng, Nguyễn Đức Mạnh
TC212Deep foundationPhùng Đức Long, Vũ Anh Tuấn, Trần Huy Hùng, Trần Văn Tuẩn
TC214Foundation Engineering for Difficult Soft Soil ConditionsNguyễn Anh Dũng
TC217Land ReclamationHoàng Phương Tùng
TC220Field Monitoring in GeomechanicsNguyễn Anh Dũng
TC221Tailing and mine wastesSử Minh Đặng
TC302Forensic Geotechnical EngineeringNguyễn Minh Hải
TC304Engineering Practice of Risk Assessment and ManagementSử Minh Đặng, Phạm Quang Tú
TC309Machine Learning and Big DataNgô T. Thanh Hương, Phạm Thái Bình, Phùng Đức Long
Tổng: 19 Tổng: 20 Hội viên, Tổng số người/TC: 38

Các tiểu ban thường tổ chức họp mặt các thành từ một đến hai lần trong năm (phần lớn họp trực tuyến) để lên kế hoạch hoạt động trong năm. Với số lượng mỗi tiểu ban khoảng 60 đến 100 thành viên đến từ các quốc qia khác nhau, nội dung hoạt động của các tiểu ban gồm có:
• Phối hợp nghiên cứu, công bố bài báo khoa học;
• Tổ chức Webinar;
• Đưa ra các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chuyên môn;
• Tổ chức hội thảo (Special sessions);
• Mời Keynote Lecture;
• Hỗ trợ review cho các bài tại hội thảo cũng như báo chuyên ngành.

Tin vắn quốc tế
• Bản tin hội ISSMGE tháng 2-2023: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-17-issue-1-february-2023
• Bản tin hội ISSMGE tháng 4-2023: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-17-issue-2-april-2023
• Bản tin hội ISSMGE tháng 6-2023: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-17-issue-3-june-2023
• Bản tin hội ISSMGE tháng 8-2023: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-17-issue-4-august-20230
• Bản tin hội ISSMGE tháng 10-2023: https://www.issmge.org/publications/issmge-bulletin/vol-17-issue-5-october-2023

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐKT QUỐC TẾ

Phân tích FE cọc đường kính lớn Monopile trong nền cát dưới tải trọng tĩnh và động
Cọc rỗng đường kính lớn với tỷ lệ nhỏ giữa chiều dài ngập đất (L) với đường kính (D), Monopile, ngày càng được sử dụng nhiều cho nền móng cọc ngoài khơi tại các dự án điện gió trong vùng chiều sâu mực nước tới 50 m. Phân tích cọc làm việc dưới tải trọng ngang tĩnh và động là cần thiết trong bài toán thiết kế cọc monopiles vì cọc chịu tải trọng ngang lớn do gió, sóng và dòng chảy. Việc tính toán và phân tích hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào phương pháp số như FEM. Tuy vậy, kết quả tính toàn từ việc mô hình hóa để đánh giá khả năng làm việc ở trạng thái làm việc bình thường (servicesebility limit state) do tải trọng động vẫn còn nhiều sai lệch so với thí nghiệm. Kết quả tính toán phụ thuộc rất nhiều vào mô hình nền đất (constitutive model) trong các bài toán phân tích bằng phương pháp số.
Mô hình nền đất SANISND-MS được phát triển gần đây bởi Liu et al. (2019) dựa trên mô hình sẵn SANISAND (Dafalias & manzari, 2004) bằng cách thêm memory surface nhằm cải thiện sự phát triển biến dạng dẻo của nền cát dưới tải trọng động. Mô hình này được tích hợp thành công trong chương trình phân tích bằng phần tử hữu hạn như PLAXIS 3D hay OpenSees và cho kết quả phù hợp với số liệu thí nghiệm nén 3 trục dưới tải trọng động (Hình 1, Bentley, 2023) và cọc monopile đường kính D = 0.762 m chịu tải trọng ngang tại hiện trường (Hình 2, Ho et al., 2023). Như vậy, việc phát triển mô hình SANISAND-MS giúp cho tính toán và phân tích cọc monopiles trong nền cát dưới tải trọng tĩnh và động được chính xác hơn và mang lại hiệu quả trong việc áp dụng cọc monopiles trong các dự án điện gió ngoài khơi.

Hình 1. Biến dạng tích lũy dưới tải trọng động
Hình 2. Biến dạng tích lũy của cọc dưới tải trọng ngang động

Lê Việt Hưng
Technical University Berlin. E-mail: [email protected]
Hồ Mạnh Hùng
Bentley Systems Singapore, Pte. Ltd., Singapore. E-mail: [email protected]
Phùng Đức Long
Chủ tịch Hội CHĐ & ĐKTCT VN. E-mail: [email protected]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liu, H. Y., Abell, J. A., Diambra, A. & Pisano, F. (2019). Modelling the cyclic ratcheting of sands through memory-enhanced bounding surface plasticity. Geotechnique ´ 69, No. 9, 783–800.
Dafalias, Y. F. & Manzari, M. T. (2004). Simple plasticity sand model accounting for fabric change effects. J. Engng Mech. 130, No. 6, 622–634.
Bentley Systems. (2023). SANISAND-MS UDSM manual
Ho, M. H., Brocco, I. D., Li, Z., Pisano, F. (2023). FE modelling of monopiles in sand under monotonic and cyclic lateral loads, Geotec Hanoi 2023 proceedings, Hanoi (in press).