Hội thảo Quốc tế về Tiến bộ Công nghệ Ngoài khơi lần thứ hai VSOE 2021

Tiếp nối thành công của hội thảo quốc tế lần thứ nhất VSOE 2018 (https://vsoe2018.sciencesconf.org/), Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) phối hợp cùng Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) và Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam (VASI), tiếp tục tổ chức Hội thảo Quốc tế về Tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác năng lượng ngoài khơi tại Việt Nam (VSOE 2021), với chủ đề “Năng lượng tái tạo & Chiến lược biển” vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo VSOE 2021 được sự bảo trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), các Ủy ban Kỹ thuật TC-209 (Địa kỹ thuật ngoài khơi) và TC-308 (Địa kỹ thuật năng lượng) của Hiệp hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Quốc tế (ISSMGE) cùng với Hiệp hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Việt Nam (VSSMGE). Kỷ yếu của hội thảo sẽ được đăng trên tạp chí Springer (xếp hạng Scopus) tương tự như Hội thảo VSOE 2018. Tự hào rằng, tuy được tổ chức lần đầu nhưng Hội thảo VSOE 2018 đã thu hút khoảng 170 người tham dự bao gồm diễn giả, khách mời, nhà triễn lãm, v.v. đến từ 25 quốc gia trên thế giới cùng với các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Hội thảo VSOE 2021 hứa hẹn sẽ thu hút các giáo sư, các chuyên gia hàng đầu, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và các chính khách trong lĩnh vực năng lượng ngoài khơi. Do đó, Hội thảo VSOE 2021 được kỳ vọng là một diễn đàn hấp dẫn thảo luận về chính sách phát triển, kỹ thuật xây dựng và chiến lược khai thác năng lượng ngoài khơi. Thêm nữa, các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc Tế sẽ có thể tìm kiếm và đánh giá những cơ hội đầu tư cũng như chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực địa kỹ thuật năng lượng ngoài khơi ở Việt Nam. Ban tổ chức Hội thảo VSOE 2021 xin trân trọng kính mời các kỹ sư, nhà nghiên cứu, giảng viên và các chuyên gia gửi bài tóm tắt bài viết tham dự hội thảo. Thông tin chi tiết về thời hạn nộp bài, cơ hội tài trợ, v.v. xin xem tại : (https://vsoe2021.sciencesconf.org/).