Hội thảo “Nền móng và giải pháp địa kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu” – ICTMU 2013

Trường Đại học Thủ Dầu Một: Tổ chức Hội thảo “Nền móng và giải pháp địa kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu” Có đến 44 tham luận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của hơn 20 giáo sư hàng đầu thế giới trong ngành địa kỹ thuật xây dựng được trình bày tại Hội thảo “Nền móng và giải pháp địa kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu” do Đại học Thủ Dầu Một tổ chức vào ngày 5-6. Các giáo sư là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng tranh luận sôi nổi về các giải pháp, ứng dụng xây dựng trên nền đất yếu, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Trường Đại học Thủ Dầu Một: Tổ chức Hội thảo “Nền móng và giải pháp địa kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu” Có đến 44 tham luận có ý nghĩa cực kỳ quan trọng của hơn 20 giáo sư hàng đầu thế giới trong ngành địa kỹ thuật xây dựng được trình bày tại Hội thảo “Nền móng và giải pháp địa kỹ thuật xây dựng trên nền đất yếu” do Đại học Thủ Dầu Một tổ chức vào ngày 5-6. Các giáo sư là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng tranh luận sôi nổi về các giải pháp, ứng dụng xây dựng trên nền đất yếu, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.