Hoạt động quốc tế của VSSMGE

VSSMGE là thành viên tích cực của Hội thế giới ISSMGE

Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng hoạt động quốc tế của Hội CHĐ & ĐKT CT VN (VSSMGE) lại rất mạnh mẽ. Chuẩn bị cho Hội nghị CHĐ & ĐKTCT Quốc tế lần thứ 20, (20th International Conference for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, viết tắt là 20ICSMGE) sẽ diễn ra vào ngày 1-6 tháng 5 năm 2022, tại Sydney (Úc), https://icsmge2022.org/, VSSMGE đã tham gia nhiều hoạt động bên lề do ISSMGE tổ chức.
Các hội viên quốc tế của VSSMGE đã gửi 3 bài báo KH và đã được BTC Hội nghị chấp nhận:
• Phung Duc Long, Ho Manh Hung et al. “Simplified FE-simulation of pile installation effect on bearing capacity of displacement piles in sand”.
• Vu Anh Tuan et al. “Shear strength behaviour of a coral sand in Vietnam”.
• Hoang Lua et al. “FEM simulations of long-term loaded piled raft foundation models with different numbers of piles on saturated clay ground”.
Song song với các sự kiện chính này, hội thảo ĐKT cho các tác giả trẻ luôn được diễn ra. Lần này là 7iYGEC (7th International Young Geotechnical Engineers Conference), cũng diễn ra tại Sydney, vào ngày 29/04 đến 01/05/2022 nghĩa là trước hội nghị chính một tháng, https://icsmge2022.org/7iygec/. Tác giả các bài báo cho sự kiện này cũng phải là hội viên quốc tế, và do chủ tịch các Hội thành viên tiến cử. Hai hội viên trẻ của VSSMGE, đã gửi bài tham gia và đã được chấp nhận: 1) Nhieu Vinh Duong, et al. “Natural rubber latex as a polymer additive modified cement stabilized recycled concrete aggregate for base pavement application”; 2) Nguyen Thanh Tu, et al. “One-Dimensional Consolidation Behavior of Soft Clay Reinforced by Geotextile and Sand Cushion with Side Friction Consideration”.
Kể từ khi cố chủ tịch Hội Nguyễn Trường Tiến tham gia Hội nghi lần thứ 10, tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển vào năm 1981, VSSMGE luôn có đại biểu tại các Hội nghị thế giới ICSMGE này. VSSMGE đã tham gia các chương trình nghị sự chính thức của ISSMGE cũng như ISSMGE châu Á, trong đó có báo cáo hoạt động của các hội quốc gia thành viên, bầu chủ tịch mới và phó chủ tịch mới cho Châu Á, cũng như bầu chọn quốc gia đăng cai hội nghị kế tiếp. Vào tháng 4/2021, phó chủ tich ISSMGE cho các Châu lục, nhiệm kỳ 2022-2026 đã được bầu qua phiếu bầu gửi qua mail từ chủ tịch các Hội quốc gia thành viên. Vị trí cho Phó chủ tich ISSMGE Châu Á có 3 đề cử: 1) TS. Tahir Masood, Pakistan; 2) GS. Sivakumar Babu, India; GS. Keh-Jian Shou, Đài Loan.
Sau khi thảo luận trong Hiệp hội các Hội ĐKT Đông Nam Á (AGSSEA) mà VSSMGE là thành viên, VSSMGE đã quyết định bỏ phiếu cho GS. Keh-Jian Shou Chinese, Taipei. Tháng 5/2021, ISSMGE đã công bố kết quả bầu các Phó CT cho các châu lục sau đây:
• Châu Phi: Dr. Marawan Shahin (Egypt)
• Châu Á: Prof. Keh-Jian Shou (Chinese Taipei)
• Châu Úc: Mr. Graham Scholey (Australia)
• Châu Âu: Prof. Lyesse Laloui (Switzerland)
• Bắc Mỹ: Mr. Walter Paniagua (Mexico)
• Nam Mỹ: Prof. André Pacheco de Assis (Brazil)
Chủ tịch đương nhiệm của ISSMGE, Prof. Charles Ng (Hong Kong), sẽ hết nhiệm kỳ vào Hội nghị tới 20ICSMGE, và chủ tịch mới sẽ được bầu. Các đề cử và ứng cử sẽ được chốt vào 30/1/2022.

Thành viên sáng lập của Hiệp hội AGSSEA

Năm 2007, Hội CHĐ & ĐKTCT VN trở thành thành viên sáng lập Hiệp hội các Hội ĐKT Đông Nam Á (AGSSEA), bao gồm Hội ĐKT Đông Nam Á (SEAGS), và các hội quốc gia Vietnam (VSSMGE), Hồng Kông (HKGES), Singapore (GeoSS), Thái Lan (TGS), Đài Loan (CTGS), Indonesian (HATTI), Malaysia (MGS), và Philipines (PSSGE). http://seags.ait.asia/about-us/history-of-agssea/. VSSMGE đã tích cực tham gia các hoạt động chung của AGSSEA itại khu vực, cũng như trên thế giới. Tháng 10/2021, TS. Phùng Đức Long được bầu vào Ban điều hành của Tạp chí Địa kỹ thuật Công trình của Hội (Geotechnical Engineering Journal of SEAGS & AGSSEA).

Các hoạt động trực tuyến của VSSMGE trong giai đoạn Covid-19

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Hội đã tham gia 1 số Hội thảo chuyên môn quốc tế trực tuyến (online), trong đó có:
• AGSSEA workshop meeting về Time Capsule Project (TCP) của ISSMGE, ngày 14/7/2021. 3 hội viên của VSSMGE đã tham gia cuộc họp online này, xem bài viết trang 77.
• Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ viễn thám trong phòng tránh trượt lở đất và giảm nhẹ thiên tai do Trung tâm Công nghệ điện tử quốc gia Thái Lan (NECTEC) tổ chức ngày 19/08/2021.
• Hội thảo quốc tế “Joint Technical Symposium on Digital Geosciences & Geotechnology”, tổ chức tại Hồng Kông, ngày 16/9/2021, online trên Zoom. 29 hội viên VSSMGE tham dự miễn phí theo lời mời trực tiếp từ Hội ĐKT Hong Kong.
• Tham gia hội thảo quốc tế về trượt lở đất và giảm nhẹ thiên tai do Đại học Durham-Anh chủ trì (online) ngày 7/10/2021 cùng các thành viên Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật Công trình thế giới (ISSMGE) và AGSSEA.

Số hội viên quốc tế của VSSMGE tăng lên không ngừng

Số hội viên quốc tế của VSSMGE không ngừng tăng lên: từ 30 vào trước 2014, tăng lên 45 vào 2018, 50 vào 2019, 53 vào 2020, 59 vào 2021. Trong năm 2022, số lượng hội viên quốc tế của VSSMGE tham gia ISSMGE được dự đoán sẽ tăng gần 70 người, nghĩa là tăng thêm khoảng 10 người so năm 2021, và tăng hơn 100% so với khi VSSMGE gia nhập ISSMGE vào năm 1985 (30 người). Trong năm 2021, VSSMGE có 12 hội viên tham gia vào 13 Tiểu ban kỹ thuật (Technical Committee) của ISSMGE, xem danh sách chi tiết trang 85.

Hình 1. Danh sách các hội viên quốc tế của VSSMGE từ 2018-2021

Phùng Đức Long

Chủ tịch Hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Việt Nam.

E-mail: phung.long@gmail.com