Hoạt động của Chi hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Miền Trung (2011-2021)

Chi hội Miền Trung Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam được thành lập năm 2011, trong giai đoạn 2011 – 2021 đã có nhiều kết quả trong hoạt động tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyển giao công nghệ, sản xuất trong lĩnh vực Địa kỹ thuật, dưới đây sẽ trình bày một số kết quả hoạt động về công tác tổ chức, hỗ trợ tổ chức, tham gia báo cáo tại các hội nghị – hội thảo của Chi hội.

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch chi Hội: Hoàng Truyền
Phó chủ tịch : Lê Xuân Mai
Ban thư ký : Mai Triệu Quang, Đỗ Hữu Đạo, Bùi Hồng Trung, Trần Hoài Nam.

Tham gia và hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo

Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững – TISDIV 2013” do Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức. Hội thảo có 47 báo cáo tham dự, trong đó 16 báo cáo thuộc Tiểu ban Địa kỹ thuật. Tại Hội thảo có báo cáo Keynote của cố GS.TS. Nguyễn Trường Tiến với đề tài “Địa kỹ thuật trong quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật vì sự phát triển xanh: thách thức & cơ hội”.
Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững – TISDIC 2016” do Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức. Hội thảo có 90 báo cáo tham dự, trong đó 37 báo cáo thuộc Tiểu ban Địa kỹ thuật.
Hội thảo TISDIC 2016 với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có báo cáo Keynote của GS. Anand Puppala (The University of Texas at Arlington) với chủ đề “Sustainability Practices in Transportation Geotechnical Infrastructure: Materials and Monitoring”. Báo cáo Invited lecture của GS. Misaharu Fukue (Tokai University, Hiratsuka, Japan) với chủ đề “Reduction of liquefaction Potential of Loose Sand by Bio-cement” và các báo cáo khác với nhiều lĩnh vực của Địa kỹ thuật của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Hội thảo quốc tế “The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019)” do Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và Sở Giao Thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức. Hội thảo diễn ra tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng với 64 báo cáo tham dự, trong đó 35 báo cáo thuộc Tiểu ban Địa kỹ thuật. Các báo cáo Keynote lecture về ĐKT:
• GS. Anand Puppala (Texas A&M University): Non-Conventional stabilization to improve the stiffness of expansive soil supporting pavement infrastructure in Texas.
• GS. Jie Han (the University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA): Unified limit equilibrium design of geosynthetic-reinforced fill walls and slopes.
• Young-sang Kim(Chonnam National University, Gwangju 61186, South Korea): Sustainable development of by-products based CLSM as multi-purpose Geo-materials.
Ngoài ra tại hội thảo còn có các báo cáo Keynote của các Giáo sư nổi tiếng về các lĩnh vực giao thông đô thị, kết cấu công trình như GS. William Young (Monash University, Melbourne Australia), GS. Fabrizio Paolacci (Roma Tre University, Rome, Italy), GS. Fumihiko Nakamura (National Yokohama University).
Các hội thảo khác: Ngoài các Hội thảo trên, thành viên Chi Hội VSSMGE Miền trung còn tham gia công tác tổ chức, báo cáo ở nhiều Hội thảo, symposium và các seminar khác.

Hội thảo quốc gia TISDIV 2013
GS. Nguyễn Trường Tiến phát biểu Keynote
Keynote lecture của GS. Anand Puppala
Các đại biểu tại Hội thảo TISDIC 2016
GS. Anand Puppala và M.Fukue
Tour Hội thảo thăm Mỹ Sơn
Hội trường TTHC TP Đà Nẵng
Khu vực Check in
Các Keynote Speaker Tại TISDIC2019
Tặng hoa các Keynote speaker
Hình ảnh các đại biểu tại Hội thảo quốc tế TISDIC 2019

Tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế

Tham gia Đại hội Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam năm 2016, tham gia các Hội thảo thường niên của VSSMGE tổ chức.
Tham gia Hội nghị quốc tế 18ICSMGE 2013 tại Palace de Congress – Cộng Hòa Pháp và Hội nghị quốc tế International Foundations Conference and Equipment Expo – IFCEE 2018 tại Florida Hoa Kỳ.
Tham gia Hội thảo kỹ sư Địa kỹ thuật trẻ châu Á lần thứ 7 – 7thAygec 2012 tại Tokushima Univerity – Nhật Bản, Hội thảo kỹ sư Địa kỹ thuật trẻ quốc tế lần thứ 5 – 5thiYGE 2013 tại Cộng Hòa Pháp.
Giao lưu khoa học với Hội GCMM – các kỹ sư cơ học, vật liệu, địa kỹ thuật trẻ tại cộng hòa Pháp năm 2013, giao lưu với TS. Tăng Anh Minh Trường Cầu Đường Paris năm 2014.
Tham gia Hội thảo quốc tế International conference on sustainability in civil engineering ICSCE2016 tại trường Đại học Giao thông vận tải và Hội thảo quốc tế International Symposium on Lowland Technology ISLT2018 tại Trường Đại học Thủy Lợi – Hà Nội.
Tham gia báo cáo tại Hội thảo Hội Cầu đường Quảng Ngãi và Hội Cầu Đường Khánh Hòa năm 2018, đây là những chi hội Hội Cầu Đường mạnh của thuộc Hội Cầu Đường Việt Nam.
Tham gia Hội thảo Khoa học công nghệ tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ACESD2015 và 2017 tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Hội thảo quốc tế GEOTEC các năm 2011, 2013, 2016, 2019.

Tham dự Đại hội VSSMGE 2016
Tham dự Hội thảo thường niên của VSSMGE
Hội nghị quốc tế 18ICSMGE tại Cộng Hòa Pháp
Hội nghị quốc tế IFCEE 2018 tại Florida Hoa Kỳ
Hội thảo kỹ sư Địa kỹ thuật trẻ châu Á lần thứ 7 – 7thAygec 2012 tại Nhật Bản
Hội thảo kỹ sư Địa kỹ thuật trẻ quốc tế lần thứ 5 – 5thiYGE 2013 tại Cộng Hòa Pháp
Giao lưu khoa học với Hội KS trẻ Cơ học – Vật liệu – Địa kỹ thuật tại Pháp – GCMM 2013
Giao lưu với TS. Tăng Anh Minh năm 2014
International conference on sustainability in civil engineering 2016
International Symposium on Lowland Technology 2018
Hội thảo Hội Cầu Đường Khánh Hòa
Hội thảo Hội Cầu Đường Quảng Ngãi
Hội thảo ACESD2017
Hội thảo quốc tế Geotec 2019

Kết luận

Bên cạnh các hoạt động Hội nghị hội thảo như trên, các thành viên chi hội VSSMGE Miền trung còn tham gia các hoạt động, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, thi công, sản xuất, phản biện, góp ý khoa học kỹ thuật cho các dự án xây dựng, công trình ngầm, công trình giao thông trên khu vực Miền Trung. Các nội dung này sẽ được trình bày ở các báo cáo khác ở bản tin tiếp theo của VSSMGE.

Đỗ Hữu Đạo
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

E-mail: [email protected]