Hoạt động của Chi hội Cơ Học Đất và Địa Kỹ Thuật Công Trình Miền Nam (VSSMGE-S)

Chi hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật Công trình miền Nam (VSSMGE-S) nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập theo quyết định số 90/ĐKT do Chủ tịch Hội CHĐ & ĐKTCTVN (VSSMGE) ký ngày 25/7/2016 và biên bản bầu ban chấp hành Chi hội VSSMGE-S tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/7/2016. Hội viên của Chi hội là hội viên của VSSMGE đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh thành miền Nam, với tổng số khoảng trên 150 người, trong đó có 26 thành viên là UVBCH của VSSMGE.
Ban chấp hành Chi hội VSSMGE-S có 12 người, trong đó:
• Chi hội trưởng: Phạm Văn Long [email protected]
• Tổng thư ký: Trần Thị Thanh [email protected]
• Chi hội phó: Nguyễn Minh Tâm [email protected]
Ngô Trần Công Luận [email protected]
Nguyễn Văn Đực [email protected]
• Thủ quỹ: Bạch Vũ Hoàng Lan [email protected]
Một số hoạt động chính của Chi hội VSSMGE-S trong thời gian qua:
• Phối hợp với Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM tổ chức Technical Seminar ngày 28/7/2016 với Báo cáo “56th Rankine Lecture on Geotechnical and Energy” do Prof. Richard Jardine trình bày.
• Phối hợp với Trường Đại Học Tôn Đức Thắng tổ chức Báo cáo chuyên đề về “Đánh giá điều kiện địa chất và thiết kế xử lý nền đất yếu” ngày 30/9/2017.
• Hỗ trợ VSSMGE tổ chức Hội thảo quốc tế NAG2018 tại TP Hồ Chí Minh.
• Phối hợp với Trường Đại Học Tôn Đức Thắng tổ chức buổi Gặp mặt Địa kỹ thuật Phía Nam ngày 09/3/2019 thảo luận về chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm và kết nối ĐKT công trình”.
• Tham gia Hội đồng khoa học của Sở KH & CN TP. HCM về các đề tài KHCN liên quan đến Địa kỹ thuật và Nền móng.
Dự kiến các hoạt động trong thời gian tới:
• Tổ chức Đại hội và bầu BCH Chi hội nhiệm kỳ mới.
• Vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội và của Chi hội. Củng cố và phát triển liên kết hợp tác giữa Chi hội VSSMGE-S với các cá nhân và đợn vị liên quan ở TPHCM và các tỉnh thành Miền Nam.
• Tham gia nghiên cứu và phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến ĐKT-nền móng ở Miền Nam.
• Hỗ trợ hội viên về tìm kiếm tài liệu và các thông tin mới về địa kỹ thuật.
• Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề (online + offline) về:
 Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động ĐKT, các thành tựu và sự cố về nền móng.
 Đặc điểm của nền đất yếu ở các đồng bằng Nam bộ và các giải pháp xử lý nền phù hợp.
 Các tồn tại trong các Tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành liên quan đến địa kỹ thuật-nền móng như: TCVN 4253-2012, TCVN 9335:2012, 22TCN-211-2006, 22TCN 262-2000, TCVN 4200:2012 , TCVN 9352:2012, v.v.
 Áp dụng vật liệu mới trong địa kỹ thuật công trình (Geotextile, Geomembrane, Geogrid, Geocomposite, Geofoam).

56th Rankine Lecture do Prof Richard Jardine trình bày tại TPHCM ngày 28/7/2016
Gặp mặt Địa Kỹ Thuật Miền Nam ngày 09/3/2019

 

Phạm Văn Long
Chi hội trưởng VSSMGE-S

E-mail: [email protected]