Địa kỹ thuật – giải pháp và thực tiễn ứng dụng trong xây dựng công trình

Đơn vị tổ chức

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
2. HỘI CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM – VSSMGE

Đơn vị hỗ trợ tổ chức

 • Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 6 năm 2017
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo khu E – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Đơn vị hỗ trợ tổ chức

 1. Khoa Xây dựng Cầu đường – Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
 2. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và TVKT nền móng công trình – ĐH Đà Nẵng
 3. Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON
 4. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BK-ECC
 5. Công ty cổ phần xây dựng Nền móng Phú Sỹ
 6. Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt
 7. Công ty cổ phần liên kết công nghệ xây dựng – Telico
 8. Công ty TNHH thương mại & xây dựng Quốc Thắng

[button color=”orange” size=”normal” type=”square” target=”_blank” link=”https://vssmge.org/wp-content/uploads/2017/05/HTĐKT-10.6.2017.pdf”]Tải file PDF[/button]