Đại hội toàn quốc VSSMGE, 25/3/2016 tại Hà Nội

Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) tổ chức Đại Hội toàn quốc lần này nhằm tổng kết các hoạt đông của Hội trong giai đoạn 2010-2015, cũng như thống nhất phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2016-2020. Trong nhiệm kỳ tới, hoạt động KHKT của Hội sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt công tác tổ chức các hội thảo khoa học và khóa học chuyên sâu cho Hội viên. Hợp tác khoa học giữa Hội và các doanh nghiệp sẽ đặc biệt được coi trọng. Tại Đại hội, công tác tổ chức Hội cũng sẽ được thảo luận rộng rãi và Ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ được bầu ra. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên môn trong lĩnh vực Cơ học đất, Địa kỹ thuật công trình và Địa kỹ thuật môi ngày càng lớn mạnh về chất lượng và số lượng. Tuy rằng cho đến hiện nay vai trò của ngành Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam chưa thật tương xứng với nhiệm vụ yêu cầu thách thức của thực tế đặt ra nhưng chắc chắn.

Toàn cảnh lễ chào cờ
Toàn cảnh lễ chào cờ tại đại hội toàn quốc Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam
doc-dien-van
Tiến sỹ Phùng Đức Long đọc diễn văn khai mạc đại hội

Hội đã thường xuyên tổ chức (và đồng tổ chức) nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế,
cũng như mời các chuyên gia đầu ngành về Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình thế giới đến giảng dạy những lớp ngắn hạn cho Hội viên. Đáng chú ý có : Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

Hội đã cử cán bộ tham gia nhiều hội thảo quốc tế, trong đó đáng chú ý là:

 • 29-31/5/2013 Hội nghị Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Đông Nam Á, Lần thứ 18, tại Singapore, gửi 7 bài, nhiều đại biểu tham dự;
 • 2-4/9/2013 Hội nghị Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình quốc tế, ICSMGE lần thứ 18, tại Paris (Pháp), gửi 4 bài, 2 đại biểu tham dự;
 • 9-13/11/2015 Hội nghị Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Châu Á, ARC lần thứ 15 tại Fukuoka (Nhật Bản), gửi 4 bài, 3 đại biểu tham dự;

Xuất bản phẩm

Các ấn phẩm khoa học của Hội trong thời gian qua gồm:

 • Xuất bản tạp chí Địa Kỹ thuật định kỳ theo quí (4 số trong 1 năm);
 • Xuất bản các tài liệu hội nghị và hội thảo về địa kỹ thuật;
 • Biên soạn số đặc biệt về Việt Nam cho tạp chí Địa kỹ thuật Đông Nam Á, sễ xuất
  bản vào tháng 3/2016, với chủ đề “Thành tựu Địa kỳ thuật công trình trong phát
  triển hạ tầng cơ sở tại Việt Nam” (Advances in Geotechnical Engineering for
  Infrastructure Developments in Vietnam). Chuyên san gồm 16 bài của các tác giả
  trong nước và quốc tế chủ yếu viết về các dự án, kết quả nghiên cứu ứng dung
  trong lĩnh vực địa kỹ thuật tại Viêt Nam.

Hợp tác quốc tế

Hội CHĐ & ĐKTCT VN là thành viên của các tổ chức quốc tế sau đây:

 • Là thành viên của Hội Cơ học Đất và địa kỹ thuật Quốc tế (ISSMGE) từ 1985;
 • Là thành viên của Hội Địa kỹ thuật Đông Nam Á (AGSSEA) từ 2006.

Có quan hệ hợp tác quốc tế với: Hội Địa Kỹ thuật Thuỵ Điển (SGF), Viện Địa Kỹ thuật
Thuỵ Điển (SGI), Hội Địa Kỹ thuật Nhật Bản (JGS), Hội Địa Kỹ thuật Đài Loan.