VTV1 News on 23h: GEOTEC HANOI 2013

GEOTEC HANOI 2013 - Hội nghị Quốc tế "Địa sỹ thuật vì sự phát triển bền vững" do Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON đứng ra tổ chức với sự ủng hộ và tham gia tích cực của Hội Cơ học đất & Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Học viện công nghệ châu Á AIT với tư cách là hai đơn vị đồng tổ chức.

47